25. 10. 2020  4:17 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Renáta Masárová, PhD.
Identifikačné číslo: 275
Univerzitný e-mail: renata.masarova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

          
     
Publikácie
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Čierňava
Simulačná optimalizácia ako nástroj zlepšenia výrobných procesov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Digaňa
Databázová aplikácia v prostredí web pre FC Malženice
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maxim Gračov
Databázová aplikácia v prostredí web, e-shop
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Holička
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie na výučbu predmetu Matematika III - časť "Laplaceova transformácia"
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ľuboš Lenický
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie na~podporu výučby predmetu Matematika I, časť "Neurčitý integrál"
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Kristián Martinek
Databázová aplikácia v prostredí web pre autoservis
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Blažena Miháliková
Podporné procesy pre zautomatizovanie logistického podniku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Mikuš
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie na~podporu výučby predmetu Matematika I, časť "Lineárna algebra"
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Motúz
Návrh databázového systému pre nemocnicu v notácii UML
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Novák
Zabezpečenie dát proti zneužitiu v prípade krádeže PC s OS GNU/Linux
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Ploczek
Riešenie problému rozvrhovania operácií simulačnými metódami
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Pompura
Využitie metrík použiteľnosti pri testovaní SW
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Porubský
Modul pre evidenciu cestovných príkazov do CRM systému
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matúš Sobota
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie na výučbu predmetu Matematika II - časť "Diferenciálne rovnice"
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Štefák
Budovanie portálu s cieľom presadenia sa v konkurenčnom prostredí internetu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Marek Valigurčin
Laserový lúč riadený arduinom pre opracovanie materiálov v 2D
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: David Zetka
Informačný systém na evidenciu energetických zariadení a ich technickej dokumentácie
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná