20. 10. 2019  10:29 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Identifikačné číslo: 2764
Univerzitný e-mail: martin.kusy [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Adamech
The x-ray diffraction study of Cu-Zn couple on steel substrate
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Adámek
RTG difrakčná analýza rýchlo stuhnutých častíc prášku nástrojovej ocele S 290
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Ančicová
Projekt zlepšovania uplatnenia princípu sledovateľnosti pri výrobe valivých ložísk
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Babinec, PhD.
Štúdium interakcie ocele AISI 304L a ARMCO s taveninou ZnSn
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Babinec, PhD.
Štúdium mechanizmov korózie v zinkových zliatinach
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Babinec, PhD.
Zliatiny na báze Zn s nízkym obsahom legujúcich prvkov
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Bandúr
In-situ XRD analysis of stress evolution in the hot dip wire coating during bending
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Banič
Štruktúra a fázové zloženie zliatin na báze Zn pre žiarové pokovenie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gergely Béreš
RTG difrakčná analýza rýchlo stuhnutej zliatiny S290 Microclean
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Bohovičová, PhD.
Laser scribing of wires
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Čavojský, PhD.
RTG difrakčná analýza rýchlo stuhnutej zliatiny K390 Microclean
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Danišová
Renovácia komponentov s využitím technológie žiarového striekania
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Eliášová
Metalografická analýza tepelne ovplyvnených RS častíc prášku hypereutektickej nástrojovej zliatiny
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Eliášová
Metalografická analýza zvarových spojov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ivana Eliášová
Vývoj nanoštruktúrnych kompozitov procesom rýchleho tuhnutia
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Csaba Ferenczi
Influence of the thermal treatment parameters on the mechanical properties and the microstructure evolution of AISI 440B martensitic stainless steel
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Getler
Príprava a analýza dlhovláknových uhlíkových kompozitov s polymérnou matricou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Getler
Vývoj a analýza komponentu z polyméru spevneného uhlíkovými vláknami
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Gondek, PhD.
Analysis of Zn-based coating alloys
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ján Gondek, PhD.
Influence of plastic deformation on Zn-based hot-dip coating behaviour
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ján Gondek, PhD.
Vývoj progresívnych zinkových zliatin pre žiarové zinkovanie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Haršáni, PhD.
Analýza nástrojových ocelí ledeburitického typu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Haršáni, PhD.
The evolution of microstructure of high carbon steel wire during redrawing
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hlavna
Effect of redrawing on microstructure changes of Zn-Al-Mg coating
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Jankechová
Projekt implementácie metódy 5S
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Javorský
Investigation of zinc alloy surface layers and their effect on processing and corrosion protection performance for steel
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Jozefovič
Vplyv tepelných parametrov pece na mikroštruktúru materiálu 100Cr6 ložiskového krúžku
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Katrová
Microhardness study of deformation strengthening homogeneity of high carbon steel after severe plastic deformation
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Kopány
Návrh riadiaceho systému trojzónovej elektrickej odporovej pece
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tímea Malá
Metalografická príprava predzliatiny pre výrobu nanoštruktúrneho kompozitu na báze Al
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Messing
Komplexné zliatiny na báze hliníka
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Miklovič
Kvalitatívna a kvantitatívna mikroštruktúrna analýza zliatin na báze Zn
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Mišík, PhD.
The effect of redrawing on microstructure of Zn-Al-Mg coating layer
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ondruška
Analýza mikroštruktúry a vlastností materiálu rámu bicykla
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Palúch
Štúdium koróznej odolnosti zliatiny na báze Zn-Al-Mg-Sn
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Peško
Analýza chemického zloženia nitro-oxidovaných plechov na zváranie pomocou GDOES
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Petrek
Properties of semicrystalline non polar polymer sheathing
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Roščák
Štúdium hliníkových kompozitov s armujúcou zložkou na báze komplexných kovových zliatin - CMA
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Salaj
Aplikačné možnosti laserového skenovacieho konfokálneho mikroskopu Zeiss LSM 700
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Stašek
Hĺbková RTG difrakčná analýza boridickej vrstvy nástrojovej ocele
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Henrich Suchánek
Vplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanie
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Kristián Šalgó
Preparation and detail characterization of new hot-dip coatings
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Kristián Šalgó
Preparation and detail characterization of new hot-dip coatings
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslav Šalgó
Analýza mikroštruktúry Zn-Al povlakov na oceľových drôtoch
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Šimončič
Chemická analýza materiálov používaných v jadrovej energetike optickou emisnou spektrometriou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Šoka
Effect of variations in patenting process on microstructure and mechanical properties of steel wires
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Šumec
Solidification microstructures of ZnAl base coatings
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Šupola
Návrh a výroba predzliatiny pre prípravu nanoštruktúrneho kompozitu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Šutovec
Štúdium koróznej odolnosti zliatiny na baze Zn-Al-Mg-Sn
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Marek Švejcha
Príprava a štruktúrna analýza rýchlo ochladzovaných zliatin na báze Zn
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lenka Zmeková
Charakterizácia nanoštruktúrnych materiálov na báze Fe pripravených rýchlym tuhnutím
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Žilinský
Development of Zn-alloy magnetron sputter targets
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná