Jan 20, 2020   4:30 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identification number: 2765
University e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Department of Welding and Materials Joining (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Peter Benkovský
Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatou spájkou SAC
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bolečková
VYUŽITIE REŽIMU DELTA SPOT PRI ODPOROVOM ZVÁRANÍ HLINÍKA A VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ildikó Bothová
Štúdium rozhrania spájkovaných spojov v mikroelektronike
December 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bučka
Využitie moderných UT metód na kontrolu zvarových spojov
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Bugár
OPTIMALIZÁCIA OPRAVY REGENERÁTORA A REAKTORA FCC ZVÁRANÍM
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Dianišová
Návrh technologického postupu zvárania komponentov zemných strojov v podmienkach firmy CSM Tisovec, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Gál
Štúdium rastu intermetalických fáz bezolovnatých spájkovaných spojov
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Buse Henrik, M.Sc.
Fretting wear tests on tribometers - basics, industrial relevance and test realisation
March 2021Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Jedlička
Návrh automatizovaného zariadenia pre odporové výstupkové zváranie skrutiek
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Kníž
Nedeštruktívna kontrola zvarových spojov hliníkových zliatin pomocou prežarovacej metódy
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Júlia Kollárová
The research of Inconel alloy welding by laser beam
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Krajčík
Aplikácia metódy vírivých prúdov na kontrolu zvarových spojov
May 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Krajmer
Aplikácie skúšania materiálov ultrazvukovou technikou Phased Array v energetike
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Krajmer
Návrh využitia CAD/CAM systémov pri ultrazvukovej kontrole zvarov z austenitických ocelí v podmienkach AE Jaslovské Bohunice
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Krčmárik
Matematická analýza spájkovaného spoja vyhotoveného bezolovnatými spájkami
June 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Krčmárik
Porovnanie klasických a moderných UT metód kontroly zvarov
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Emil Lechovič, PhD.
Vplyv Bi na životnosť a spoľahlivosť spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami
May 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Madarová
The research of surface-treated nickel and TiAlV alloy solderability
April 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Madoš
Vplyv Cu na kvalitu spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami.
December 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mezzey
OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZVÁRANIA VÝMENNÍKA SO ŠIKMÝMI PREPÁŽKAMI, SPOJ RÚRA - RÚRKOVNICA
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mihalička
Study of nickel weld joints created by electron beam
April 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Moravcová
Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných laserovým lúčom
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Pavol Nižnánsky
Analýza tepelného vplyvu na mikroštrukturálne zmeny v spájkovaných spojoch vyhotovených spájkou SAC
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Ondriška
Design of Ti - Ti soldering parameters
April 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Pavelek
Využitie moderných UT metód na kontrolu zvarov duplexných ocelí
May 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Poništ
Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných elektrónovým lúčom
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Puskásová
Štúdium vplyvu tepelného starnutia spájkovaných spojov Cu/bezolovnatá spájka
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Silvia Puskásová
Štúdium vplyvu tepelného starnutia spájkovaných spojov Cu/bezolovnatá spájka
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Serdel
Súčasný stav vývoja bezolovnatých spájok
December 2007Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Šišoláková
Zváranie tenkých plechov z duplexnej korózivzdornej ocele vláknovým laserom
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radovan Škoviera
Using of electron beam for the welding of nickel and its alloy
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Peter Vlachovič
Návrh NDT kontroly tvarovo zložitých zostáv električkových vozňov v podmienkach ŽOS TRNAVA, a.s.
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress