7. 8. 2020  11:10 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty
     
Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty
     
     
Vedené práce
     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Peter Benkovský
Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatou spájkou SAC
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Bolečková
VYUŽITIE REŽIMU DELTA SPOT PRI ODPOROVOM ZVÁRANÍ HLINÍKA A VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ildikó Bothová
Štúdium rozhrania spájkovaných spojov v mikroelektronike
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Bučka
Využitie moderných UT metód na kontrolu zvarových spojov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karol Bugár
OPTIMALIZÁCIA OPRAVY REGENERÁTORA A REAKTORA FCC ZVÁRANÍM
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Dianišová
Návrh technologického postupu zvárania komponentov zemných strojov v podmienkach firmy CSM Tisovec, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexander Gál
Štúdium rastu intermetalických fáz bezolovnatých spájkovaných spojov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Buse Henrik, M.Sc.
Fretting wear tests on tribometers - basics, industrial relevance and test realisation
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Jedlička
Návrh automatizovaného zariadenia pre odporové výstupkové zváranie skrutiek
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marián Kníž
Nedeštruktívna kontrola zvarových spojov hliníkových zliatin pomocou prežarovacej metódy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Júlia Kollárová
Výskum zvárania zliatiny Inconel laserovým lúčom
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: František Konevalik
Analýza metódy zvárania korózievzdornej ocele s meďou elektrónovým lúčom
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Kopčanová
Štúdium spájkovateľnosti korózievzdornej ocele s meďou mäkkými spájkami
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Krajčík
Aplikácia metódy vírivých prúdov na kontrolu zvarových spojov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Krajmer
Aplikácie skúšania materiálov ultrazvukovou technikou Phased Array v energetike
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Krajmer
Návrh využitia CAD/CAM systémov pri ultrazvukovej kontrole zvarov z austenitických ocelí v podmienkach AE Jaslovské Bohunice
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Krčmárik
Matematická analýza spájkovaného spoja vyhotoveného bezolovnatými spájkami
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Krčmárik
Porovnanie klasických a moderných UT metód kontroly zvarov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Emil Lechovič, PhD.
Vplyv Bi na životnosť a spoľahlivosť spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Madarová
Výskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlV
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Madoš
Vplyv Cu na kvalitu spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami.
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mezzey
OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZVÁRANIA VÝMENNÍKA SO ŠIKMÝMI PREPÁŽKAMI, SPOJ RÚRA - RÚRKOVNICA
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Mihalička
Štúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčom
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Moravcová
Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných laserovým lúčom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Pavol Nižnánsky
Analýza tepelného vplyvu na mikroštrukturálne zmeny v spájkovaných spojoch vyhotovených spájkou SAC
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Ondriška
Návrh parametrov spájkovania Ti - Ti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Pavelek
Využitie moderných UT metód na kontrolu zvarov duplexných ocelí
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Poništ
Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných elektrónovým lúčom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Puskásová
Štúdium vplyvu tepelného starnutia spájkovaných spojov Cu/bezolovnatá spájka
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Silvia Puskásová
Štúdium vplyvu tepelného starnutia spájkovaných spojov Cu/bezolovnatá spájka
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavol Serdel
Súčasný stav vývoja bezolovnatých spájok
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Šišoláková
Zváranie tenkých plechov z duplexnej korózivzdornej ocele vláknovým laserom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Škoviera
Výskum zvárania Ni a Ti elektrónovým lúčom
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Radovan Škoviera
Využitie elektrónového lúča na zváranie niklu a jeho zliatin
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Peter Vlachovič
Návrh NDT kontroly tvarovo zložitých zostáv električkových vozňov v podmienkach ŽOS TRNAVA, a.s.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná