20. 1. 2020  12:37 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh technologického postupu zvárania komponentov zemných strojov v podmienkach firmy CSM Tisovec, a.s.
Autor: Ing. Alexandra Dianišová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh technologického postupu zvárania komponentov zemných strojov v podmienkach firmy CSM Tisovec, a.s.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bol návrh technologického postupu zvárania komponentov zemných strojov v podmienkach firmy CSM Tisovec, a.s. Vyrobili sa rôzne vzorky zvarových spojov, ktoré boli podrobené deštruktívnemu a nedeštruktívnemu skúšaniu. Sériou deštruktívneho a nedeštruktívneho skúšania sa zistilo, že všetky vzorky sú vyhovujúce. Z každého typu zvarového spoja sa vybrala jedna vzorka, ktorá dosiahla najlepšie výsledky a parametre, ktorými sa zvárala daná vzorka boli aplikované do stanoveného postupu zvárania, ktorý bol ďalej schválený na základe predchádzajúcej skúsenosti zo zvárania. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná literárnemu prehľadu problematiky zvárania komponentov zemných strojov. V ďalšej časti je zdokumentovaný návrh metodiky experimentálneho programu. Tretia kapitola sa zaoberá hodnotením kvality zvarových spojov. Predposledná kapitola zahŕňa ekonomické zhodnotenie návrhu. Posledná kapitola je venovaná diskusii k dosiahnutým výsledkom. Na základe získaných výsledkov a zistených skutočností som navrhla technologický postup zváranie podpery na stroji UDS.
Kľúčové slová:stanovený postup zvárania, kontrola kvality, deštruktívne a nedeštruktívne skúšanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene