29. 1. 2020  5:16 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných elektrónovým lúčom
Autor: Ing. Tomáš Poništ
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Branislav Martančík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných elektrónovým lúčom
Abstrakt:PONIŠT, Tomáš: Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných elektrónovým lúčom. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. - Trnava: MTF STU, 2014. 67s. Cieľom diplomovej práce bude vykonanie a porovnanie inovatívnych nedeštruktívnych metód kontroly zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených elektrónovým lúčom pre konkrétne vzorky. Práca pozostáva z troch častí. Prvá časť sa zaoberá literárnym prehľadom danej problematiky. Druhá časť diplomovej práce popisuje metódy použitých nedeštruktívnych metód kontroly na vzorkách s vyhotoveným zvarovým spojom. Tretia časť pozostáva zo samotných NDT skúšok, postupov vykonania a chýb ktoré boli zistené konkrétnou metódou. Posledná časť práce sa týka vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov NDT metódami.
Kľúčové slová:duplexná oceľ, zváranie elektrónovým lúčom, skúška ultrazvukom, skúška metódou Phased Array, počítačová rádiografia, nedeštruktívne skúšky zvarov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene