19. 1. 2020  14:24 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zváranie tenkých plechov z duplexnej korózivzdornej ocele vláknovým laserom
Autor: Ing. Mária Šišoláková
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Beáta Šimeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zváranie tenkých plechov z duplexnej korózivzdornej ocele vláknovým laserom
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na problematiku zvárania duplexných koróziivzdorných ocelí koncentrovaným zdrojom energie. Práca bola realizovaná za účelom zistenia mechanických a metalurgických vlastností zvarových spojov. Základ diplomovej práce je tvorený literárnym prehľadom súčasného stavu z oblasti duplexných ocelí laserových technológií, metalurgického spájania spomínaných duplexných ocelí. Na úvodnú časť diplomovej práce nadväzuje návrh experimentálneho programu a vyhotovenie zvarových spojov požadovanej kvality vláknovým laserom. Experimentálny program bol zameraný na hodnotenie vlastností zvarových spojov z hľadiska mechanických i metalurgických vlastností zvarových spojov, kde sa skúmal vplyv parametrov na výsledné vlastnosti. Záverom diplomovej práce je zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov, získaných počas experimentálneho programu a prípadný návrh zvyšovania kvality zvarových spojov uplatniteľných pre potreby reálnej práce.
Kľúčové slová:laserové zváranie, vláknový laser, austeniticko feritické ocele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene