19. 1. 2020  15:25 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných laserovým lúčom
Autor: Ing. Martina Moravcová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Branislav Martančík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných laserovým lúčom
Abstrakt:MORAVCOVÁ, Martina Bc.: Nedeštruktívna kontrola kvality zvarových spojov duplexných ocelí zváraných laserovým lúčom. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. - Školiteľ: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. - Trnava: MTF STU, 2015. 63 s. Cieľom diplomovej práce je poukázať na kontrolu zvarových spojov vyhotovených z duplexných ocelí zváraných laserovým lúčom. Na detekciu povrchových chýb bola navrhnutá vizuálna kontrola, pri ktorej sa stanovila stredná akosť zvarového spoja podľa normy STN EN ISO 5817. Ako výsledok kontroly sa vyhotovil protokol, na základe ktorého sa zistilo, že zvary sú nevyhovujúce pre stupeň akosti C. Na detekciu vnútorných chýb bola navrhnutá klasická ultrazvuková kontrola, ktorá nevyhovela. Za vyhovujúcu metódu skúšania možno považovať techniku Phased array.
Kľúčové slová:ultrazvuková kontrola, nedeštruktívna kontrola, duplexná oceľ, Phased Array

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene