20. 1. 2020  16:05 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aplikácie skúšania materiálov ultrazvukovou technikou Phased Array v energetike
Autor: Ing. Andrej Krajmer
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Benák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácie skúšania materiálov ultrazvukovou technikou Phased Array v energetike
Abstrakt:KRAJMER, Andrej: Aplikácie skúšania materiálov ultrazvukovou technikou Phased Array v energetike [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií. -- vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. Trnava: MTF STU, 2015, Počet strán 50. Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na široké uplatnenie ultrazvukového skúšania materiálov technikou Phased Array v energetike. V úvode práce je vysvetlený princíp a základné typy ultrazvukových vĺn. Ďalej sú popísané metódy a princípy moderných utlrazvukových metód TOFD a Phased Array. Druhá čast práce sa venuje metóde Phased Array a príkladmi jej využitía v energetickom priemysle.V poslednej časti sa zaoberá návrhom postupu kontroly skúšania heterogénneho zvaru ultrazvukovou metódou Phased Array.
Kľúčové slová:Ultrazvuk, Phased Array, Energetika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene