20. 1. 2020  12:06 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh využitia CAD/CAM systémov pri ultrazvukovej kontrole zvarov z austenitických ocelí v podmienkach AE Jaslovské Bohunice
Autor: Ing. Andrej Krajmer
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh využitia CAD/CAM systémov pri ultrazvukovej kontrole zvarov z austenitických ocelí v podmienkach AE Jaslovské Bohunice
Abstrakt:KRAJMER, Andrej: Návrh využitia CAD/CAM systémov pri ultrazvukovej kontrole zvarov z austenitických ocelí v podmienkach AE Jaslovské Bohunice [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií. – vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. Trnava: MTF STU, 2017, Počet strán 83. Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na široké uplatnenie a využitie CAD/CAM systémov pri ultrazvukovej kontrole zvarov z austenitických ocelí pomocou modelovania skúšok ultrazvukovej defektoskopie metódou PA. V úvode práce je vysvetlený princíp ultrazvukovej technológie PA. Ďalej sú opísané výhody, postup a spôsob modelovania v programe CIVA 2016. Druhá časť práce využíva výsledky z modelovania v programe CIVA 2016 k vypracovaniu potrebnej dokumentácie, ako podklad pre samotné meranie UT technikou na skutočnej vzorke. V poslednej časti sa validujú namerané výsledky metódou PA s výsledkami získanými z modelovania v programe CIVA11. Kľúčové slová: Modelovanie, CIVA 2016, Ultrazvuk, PA, Heterogénny zvar, Energetika
Kľúčové slová:Modelovanie, Ultrazvuk, CIVA 2016

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene