20. 1. 2020  14:57 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nedeštruktívna kontrola zvarových spojov hliníkových zliatin pomocou prežarovacej metódy
Autor: Ing. Marián Kníž
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Beáta Šimeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nedeštruktívna kontrola zvarových spojov hliníkových zliatin pomocou prežarovacej metódy
Abstrakt:SÚHRN Bc. KNÍŽ, Marián: Nedeštruktívna kontrola zvarových spojov hliníkových zliatin pomocou prežarovacej metódy [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií.- Školiteľ: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2017. 119 s. Cieľom diplomovej práce je vyhotovenie zvarových spojov pomocou laserového lúča na hliníkovej zliatine EN AW-6061 s hrúbkou 3 mm a vykonanie nedeštruktívnej kontroly pomocou prežarovacej metódy. Na nedeštruktívne skúšanie zvarového spoja sa použije vizuálna metóda, skúšanie pomocou priemyselného tomografu a rádiografická metóda. Diplomová práca sa skladá z teoretickej časti, kde v prvej kapitole je popísaný hliník a jeho zliatiny, druhá kapitola je venovaná chybám zvarových spojov. Tretia kapitola popisuje teóriu zvárania pomocou laserového lúča. Vo štvrtej kapitole sa rieši problematika nedeštruktívneho skúšania pomocou priemyselného tomografu. Praktická časť je popísaná v piatej kapitole, kde sú uvedené dôvody výberu materiálu, metóda vyhotovenia zvarového spoja, nedeštruktívne metódy použité na kontrolu zvarového spoja a samotné vyhodnotenie experimentu. V poslednej šiestej kapitole sú zhodnotené dosiahnuté výsledky jednotlivých NDT a hodnotenie vzájomného porovnávania výsledkov použitých metód.
Kľúčové slová:pórovitosť, zváranie laserovým lúčom, počítačová priemyselná tomografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene