20. 1. 2020  15:33 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlV
Autor: Ing. Iveta Madarová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Beáta Šimeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlV
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na výskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlV. Skúmané spoje boli vyhotovené ultrazvukovým spájkovaním, čo je beztavivový spôsob spájkovania. V teoretickej časti sú zhrnuté informácie o použitých materiáloch, technológii spájkovania ultrazvukom a reakčných multivrstvách, ktorými boli povrchovo upravené základné materiály. V experimentálnej časti sú charakterizované konkrétne materiály a spájka použitá v experimente. Kapitola tiež obsahuje postup prípravy vzoriek a metodiku vykonávaných skúšok. Hodnotila sa mechanická skúška pevnosti v šmyku spojov a EDX analýza. Prostredníctvom EDX analýzy sa určilo chemické zloženie na rozhraní spájky a základného materiálu.
Kľúčové slová:ultrazvukové spájkovanie, reakčné multivrstvy, EDX analýza, pevnosť v šmyku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene