20. 1. 2020  12:37 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh parametrov spájkovania Ti - Ti
Autor: Ing. Ondrej Ondriška
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Igor Kostolný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh parametrov spájkovania Ti - Ti
Abstrakt:ONDRIŠKA, Ondrej. Návrh parametrov spájkovania Ti - Ti. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav výrobných technológií. Školiteľ: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. - Trnava: MTF STU, 2018 Kľúčové slová: titán, ultrazvukové spájkovanie, reakčné multivrstvy, EDX analýza, pevnosť v šmyku Diplomová práca je zameraná na návrh parametrov spájkovania titán - titán. Spájkovanie vzoriek titánu sa vykonalo pomocou metódy ultrazvukového spájkovania. V literárnom prehľade je bližšie charakterizovaný titán a jeho vlastnosti, metóda ultrazvukového spájkovania a reakčné multivrstvy a ich spôsob nanášania na použité vzorky. V metodike skúšok a experimentu sú opísané použité materiály, spájka, príprava vzoriek na spájkovanie, EDX analýza a mechanická skúška šmykovej pevnosti. V experimentálnej časti sú uvedené výsledky meraní šmykovej pevnosti a podielu jednotlivých chemických prvkov obsiahnutých v spájkovanom spoji pomocou EDX analýzy.
Kľúčové slová:titán, ultrazvukové spájkovanie, reakčné multivrstvy, EDX analýza, pevnosť v šmyku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene