19. 1. 2020  14:40 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie elektrónového lúča na zváranie niklu a jeho zliatin
Autor: Bc. Radovan Škoviera
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie elektrónového lúča na zváranie niklu a jeho zliatin
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je kontrola kvality a celistvosti prietavov pomocou počítačovej tomografie pri odlišne nastavených zváracích parametroch za použitia elektrónového lúča na niklovej zliatine 201. Bakalárska práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú rozpísané základné vlastnosti zliatiny použitej na vyhotovenie prietavov, v ďalšej časti sú popísané základné princípy zvárania elektrónovým lúčom a prehľad súčasného výskumu v tejto oblasti vo svete. V experimentálnej časti sú navrhnuté a popísané parametre, pri ktorých sa vyhotovili prietavy. Následne sa táto časť venuje počítačovej tomografii, pomocou ktorej bola sledovaná kvalita a celistvosť vyhotovených prietavov. Posledná časť predloženej práce sa venuje zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:nikel a jeho zliatiny, zváranie elektrónovým lúčom, počítačová tomografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene