20. 1. 2020  13:35 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Matematická analýza spájkovaného spoja vyhotoveného bezolovnatými spájkami
Autor: Ing. Igor Krčmárik
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Matematická analýza spájkovaného spoja vyhotoveného bezolovnatými spájkami
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bol návrh a analýza geometrického a matematického modelu spájkovaného spoja vyhotoveného na simuláciu pomocou metódy konečných prvkov. Prvá kapitola opisuje teoretický základ daného problému, týkajúce sa legislatívy ovplyvňujúcu elektrotechnický priemysel. Podrobnejšie sú opísané základy a metódy spájkovania pre mikroelektroniku. Ďalej je pozornosť venovaná základnému materiálu na výrobu dosiek plošných spojov a charakteristikám bezolovnatých spájok. Druhá kapitola analyzuje spájkovaný spoj z matematického hľadiska. Podrobnejšie sú popísané a matematicky vyjadrené tepelno-mechanické vlastnosti spájkovaného spoja v závislostiach od použitých materiálov a ich vlastností. Tretia kapitola definuje základné kroky navrhovania geometrického modelu spájkovaného spoja, popisuje jednotlivé prípravné kroky pre spustenie simulačného programu. Poznatky materiálových vlastností systému substrát-spájka umožňujú získať exaktné výsledky z danej problematiky.
Kľúčové slová:spájka, simulácia, doska plošného spoja, tepelné cyklovanie, spájkovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene