20. 1. 2020  12:07 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:OPTIMALIZÁCIA OPRAVY REGENERÁTORA A REAKTORA FCC ZVÁRANÍM
Autor: Ing. Karol Bugár
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:OPTIMALIZÁCIA OPRAVY REGENERÁTORA A REAKTORA FCC ZVÁRANÍM
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo prezentovanie, daného problému, optimalizovanej opravy reaktora a regenerátora. Ako aj vyhodnotenie zvarových spojov použitých pri oprava reaktora a regenerátora. Prvá časť zahŕňa popis daného problému poškodenia vnútorných častí reaktora a regenerátora. V druhej časti sú uvedené ocele používané pri výrobe reaktora a regenerátora, ich zloženie, mechanické vlastnosti a zváracie technológie. V tretej časti návrh optimálneho postupu opravy reaktora a regenerátora zváraním. Štvrtá časť je venovaná návrhu kontroly kvality zvarov. Sú tu popísané jednotlivé skúšky zvarov. Piata časť popisuje ekonomické vyhodnotenie opravy reaktora a regenerátora podľa jednotlivých variant. Záver práce je zhrnutie dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:Reaktor, Regenerátor, Zváranie, Optimalizácia, Oprava, Cyklóny, Riser

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene