20. 1. 2020  12:38 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZVÁRANIA VÝMENNÍKA SO ŠIKMÝMI PREPÁŽKAMI, SPOJ RÚRA - RÚRKOVNICA
Autor: Ing. Peter Mezzey
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZVÁRANIA VÝMENNÍKA SO ŠIKMÝMI PREPÁŽKAMI, SPOJ RÚRA - RÚRKOVNICA
Abstrakt:Predmetom uvedenej diplomovej práce je priblíženie problematiky tepelných výmenníkov, ich dôležitosť a technologické použitie v priemysle. Cieľom práce je riešenie vysokej poruchovosti výmenníka E706. Je potrebné navrhnúť vhodnejšie a spoľahlivejšie riešenie pre uvedené zariadenie. Dôvodom môjho rozhodnutia sa pre uvedenú tému bolo vypracovať také riešenie, ktoré nebude spôsobovať výpady vo výrobe a tým sa zníži riziko prevádzkovania. Je vypracovaný návrh experimentálneho programu kde som sa venoval uvedenej problematike zhotovením a vyhodnotením štyroch spojov rúra -- rúrkovnica pri použití rôznych materiálov. Sú popísané dosiahnuté výsledky, zvažujú sa ekonomické ukazovatele z pohľadu dopadu na výrobu a je popísané rozhodnutie pre riešenie problematiky výmenníka E706.
Kľúčové slová:optimalizácia, rúra - rúrkovnica, technológia zvárania

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene