20. 1. 2020  15:46 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:VYUŽITIE REŽIMU DELTA SPOT PRI ODPOROVOM ZVÁRANÍ HLINÍKA A VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ
Autor: Ing. Monika Bolečková
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:VYUŽITIE REŽIMU DELTA SPOT PRI ODPOROVOM ZVÁRANÍ HLINÍKA A VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ
Abstrakt:BOLEČKOVÁ, Monika: Využitie režimu Delta Spot pri odporovom zváraní hliníka a vysokopevných ocelí. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií - Školiteľ: Ing. Erika Hodúlová - Trnava: MtF STU, 2010. 82 s. Kľúčové slová : zváranie, odporové zváranie, bodové odporové zváranie, hliník, Delta Spot Cieľom diplomovej práce bolo prezentovanie inovatívnej technológie bodového odporového zvárania DeltaSpot. V prvej časti diplomovej práce je popísaný princíp odporového zvárania, princíp odporového bodového zvárania, jeho elektrotechnické základy, parametre a zariadenia používané na bodové odporové zváranie. Sú tu popísané jednotlivé skúšky zvarov a chyby, ktoré vznikajú pri použití bodového odporového zvárania. Druhá časť je venovaná zariadeniu DeltaSpot, jeho použitiu v odporovom zváraní, prístrojovej technike a jeho výhodám. Tretiu časť tvorí návrh experimentu. Táto časť zahŕňa návrh materiálov, zváracích zariadení a parametrov zvárania. V štvrtej časti sú uvedené výsledky experimentu. V závere práce je poukázané na výhody odporového zvárania s použitím DeltaSpot a rozsiahle možnosti jeho využitia.
Kľúčové slová:odporové zváranie, bodové odporové zváranie, hliník

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene