19. 1. 2020  13:36 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium vplyvu tepelného starnutia spájkovaných spojov Cu/bezolovnatá spájka
Autor: Ing. Silvia Puskásová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium vplyvu tepelného starnutia spájkovaných spojov Cu/bezolovnatá spájka
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zistiť vplyv prímesí medi (Cu) a india (In) v bezolovnatej spájke SnAg na kvalitu a spoľahlivosť spájkovaných spojov a priebeh rastu intermetalických fáz v spojoch vyhotovených bezolovnatými spájkami. Teoretická časť sa zameriava na priblíženie literárnych poznatkov danej problematiky. Opisuje poznatky z oblasti kvality a spoľahlivosti spájkovaných spojov a faktory ovplyvňujúce tieto dôležité vlastnosti. Zhromažďuje informácie o životnosti spájkovaných spojov, tepelnom starnutí, zaoberá sa samotným procesom tepelného starnutia a metódami zrýchlených skúšok životnosti spojov. Obsahom experimentálnej časti analýza vyhotovených vzoriek spájok SnAg3,5; SnAg3,5Cu0,7 a SnAg3,5Cu0,7In9,5 na Cu substráte. Vyhotovené vzorky sa tepelne ovplyvnili pri teplote 120°C po dobu 48, 96, 192, 288 a 384 hodín, pričom sa sledoval priebeh rastu intermetalickej fázy. Experiment sa vyhodnocoval pomocou optickej mikroskopickej analýzy a merala sa hrúbka intermetalických fáz.
Kľúčové slová:kvalita, spoľahlivosť, bezolovnaté spájky, intermetalické fázy, tepelné starnutie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene