20. 1. 2020  16:35 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie klasických a moderných UT metód kontroly zvarov
Autor: Ing. Igor Krčmárik
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie klasických a moderných UT metód kontroly zvarov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je porovnanie citlivosti klasickej ultrazvukovej kontroly a moderných ultrazvukových techník ako napr. TOFD a Phased Array na vzorkách zvarových spojov vybraných z kritických miest konštrukcii pontónov a lodných kontajnerov. Práca pozostáva zo šiestich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá literárnym prehľadom danej problematiky. Druhej kapitole je popísaná metóda kontroly pomocou klasického ultrazvuku a stručne charakterizuje postup skúšania vzoriek touto metódou. V tretej kapitole je uvedená metóda kontroly ultrazvukovou metódou TOFD a stručne charakterizuje postup kontroly vzoriek. Štvrtá kapitola diplomovej práce pozostáva z metódy kontroly ultrazvukovou kontrolou Phased Array a charakterizuje postup skúšania vzoriek touto metódou. V piatej kapitole je vyhodnotenie výsledkov z kontroly pomocou klasického ultrazvuku, metódy TOFD a Phased Array. V poslednej kapitole sú spomenuté najdôležitejšie výsledky výskumu.
Kľúčové slová:ultrazvuková metóda, TOFD, Phased Array

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene