19. 1. 2020  13:29 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh automatizovaného zariadenia pre odporové výstupkové zváranie skrutiek
Autor: Ing. Dušan Jedlička
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh automatizovaného zariadenia pre odporové výstupkové zváranie skrutiek
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na návrh novej koncepcie už existujúceho jednoúčelového zariadenia, ktoré pomocou odporového výstupkového zvárania zvára štyri druhy skrutiek. Uvedené zariadenie má nevýhody v oblasti nastavovania geometrie a častej poruchovosti. Cieľom práce je návrh flexibilnej koncepcie konštrukcie zariadenia s ohľadom na potrebné zváracie parametre, MKP analýzu a automatizovanie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá súhrnom literárnych poznatkov. Druhá kapitola je venovaná návrhu technologického zariadenia. Tretia kapitola rieši simuláciu pevnostnej analýzy navrhnutého zariadenia. V štvrtej záverečnej kapitole diplomovej práce je uvedené ekonomické zhodnotenie a prínosy zariadenia.
Kľúčové slová:odporové výstupkové zváranie, zváracie zariadenie, automatizácia, mechanizácia, orientácia svorníkov, podávanie svorníkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene