19. 1. 2020  14:22 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie moderných UT metód na kontrolu zvarov duplexných ocelí
Autor: Ing. Ľubomír Pavelek
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Oponent:Ing. Beáta Šimeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie moderných UT metód na kontrolu zvarov duplexných ocelí
Abstrakt:Táto diplomová práca opisuje využitie moderných ultrazvukových metód hlavne metódu phassed array pri nedeštruktívnych skúškach tažko prezvučiteľných materiálov. V prvej kapitole opisuje princípy fungovania ultrazvukových metód. V nasledujúcich dvoch kapitolách sa zaoberá konkrétnymi typmi ultrazvukových prezvučovacích metód, a to metódou TOFD a Phassed array. Opisuje jednotlivé princípy a fungovania, kalibrácie a zobrazovania echa chýb. V štvrtej kapitole opisuje experiment, kde sa zameriava na metódu Phassed array pri kontrole zvarov austeniticko-feritických dvojfázových oceliach. Pomocou tejto metódy sa tu opisujú výsledky prezvučovania vzorky tvaru rúrky s vonkajším priemerom 44mm a hrúbkou steny 3,8mm s umelo vytvorenými chybami a to dierami o priemere 1,5mm v základnom materiáli a v zvarovom spoji simulujúcimi vnútorné bodové chyby vo zvaroch, jednou vnútornou a jednou vonkajšou drážkou simulujúcimi neprievary zvarových spojov. Pomocou týchto simulovaných chýb sa v zvarovom spoji vzorky hľadajú chyby vytvorené pri zváraní a porovnávajú s umelo vytvorenými chybami.
Kľúčové slová:ultrazvuk, Phassed array, detekcia, echo, chyba vo zvare, scan, austeniticko-feritická duplexná oceľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene