19. 9. 2020  11:38 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identifikačné číslo: 2765
Univerzitný e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

     
     
Záverečná práca     
Projekty
     
     
Vedené práce     
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
APVV - Program VMSP
spoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2008
2APVV - Bilaterálna spolupráca zodpovedný riešiteľ01.01.2019
31.12.2020
3
 Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesovŠ. Svetský
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ16.04.201831.12.2018
4
 Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálovAPVV - Program VMSPspoluriešiteľ03.09.200931.07.2011
5
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
zodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
6
 Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrouP. ŠugárKEGAspoluriešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
7
 Research of low tempereture packaging materials and laser soldering technology for advanced electronic manufacturing
APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ01.10.2018
14.06.2021
8 Tepelno-mechanické analýzy zváracieho procesu s využitím experimentu a modelovania pomocou metódy konečných prvkov
VEGA
spoluriešiteľ01.01.200831.12.2010
9
R. KoleňákKEGA
spoluriešiteľ
01.01.202031.12.2022
10
 Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teplotyAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.05.2011
31.01.2014
11
 Výskum diagnostiky chýb zvarových spojov pomocou moderných NDT metódK. Ulrich
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
12VEGAspoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
13 Výskum modifikovaných spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie kovových a keramických materiálov
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2014
31.12.2016
14K. Ulrich-- Iný domáci --spoluriešiteľ
01.09.2015
31.08.2018
15
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
16
 Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvukuAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.10.201331.05.2017
17VEGAspoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
18
 Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatinR. KoleňákAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
19
J. Šugárová
APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ01.01.2016
31.12.2017
20 Výskum progresívnych metód zvárania a spájkovania koróziivzdorných ocelí a mediAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ
01.07.2019
30.06.2023
21
 Výskum spájania kovových a nekovových materiálov pri výrobe výkonových polovodičových súčiastok.VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2020
31.12.2023
22
E. HodúlováVEGAzodpovedný riešiteľ
01.01.2017
31.12.2020
23
 Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchomM. Martinkovič
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2016
30.06.2020
24
 Výskum technologických a mechanických vlastností materiálov foriem na plasty pre automobilový priemyselA. GörögAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
25APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.05.2011
30.10.2014
26 Výskum technológie laserového mikroštruktúrovania povrchu a jej aplikácie pri modifikovaní tribologických podmienok v procesoch tvárnenia
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.05.2011
31.10.2014
27
 Výskum tvorby a rastu reakčných produktov v oblasti rozhrania spájovaných spojov vyhotovených environmentálne vhodnými zliatinami s prihliadnutím na životnosť a spoľahlivosť.E. Hodúlová
VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
28APVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.05.2011
31.10.2014
29
K. UlrichAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.10.2013
31.12.2016
30VEGA
spoluriešiteľ
01.01.200831.12.2010
31
 Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechovAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
02.06.200830.06.2011
32 Výskum zvárania progresívnych ľahkých zliatin lúčovými technológiamiAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.2016
31.12.2019
33
 Výskum zvariteľnosti a spájkovateľnosti koróziivzdorných ocelí a medi s využitím vysokoproduktívnych metód spájania materiálov
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2018
30.06.2022
34 Výskum zvariteľnosti a spájkovateľnosti koróziivzdorných ocelí so zliatinami medi s využitím koncentrovaných zdrojov energieAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2017
31.05.2021
35
 Výskum zvariteľnosti a spájkovateľnosti materiálov s rozdielnou teplotou tavenia spájanými pomocou vysoko koncentrovanými zdrojmi energie.E. HodúlováVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
36K. Ulrich
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201131.12.2013
37VEGAspoluriešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
38
 Vývoj novej multikomponentnej environmentálnej bezolovnatej spájky pre nízkonákladové elektronické zariadeniaAPVV - Bilaterálna spolupráca zodpovedný riešiteľ01.01.2016
31.12.2017
39
 Výzvy v spájaní Ti zliatinAPVV - Bilaterálna spolupráca
zodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2017
40
 Zapuzdrovanie priehľadných nanotrubkových systémov s oxidom titaničitým a ich fotovoltaické vlastnostiAPVV - Bilaterálna spolupráca
zodpovedný riešiteľ
01.01.201831.12.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne