Dec 6, 2019   5:01 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Identification number: 2765
University e-mail: erika.hodulova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Department of Welding and Materials Joining (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Lead-free soldering in microelectronics
Written by (author): doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Opponent 1:prof. William Lucas
Opponent 2:prof. Dr. László Tóth
Opponent 3:prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Wolfgang Tillmann
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezolovnaté spájkovanie v mikroelektronike
Summary:Spájkovanie je metóda spájania, pri ktorej sa využívajú nízkoteplotné spájky na vznik spoja medzi elektronickou súčiastkou a základným substrátom. Vzhľadom k rozdielnemu koeficientu tepelnej rozťažnosti materiálov -- súčiastka, keramika, polymér a substrát -- vzniká počas prevádzky v spoji teplo. Počas spájkovania sa niektoré z kovových substrátov rozpúšťajú v roztavenej spájke a na rozhraní spájka -- substrát vznikajú intermetalické fázy. Intermetalické fázy rastú po tuhnutí v dôsledku tepelne aktivovaných difúznych mechanizmov. Vznik a rast intermetalických fáz na rozhraní spájka -- substrát má vplyv na spájkovateľnosť a kvalitu spoja.
Key words:Bezolovnaté spájky, , intermetalická fáza, spoľahlivosť,

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited