Oct 21, 2019   10:06 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Identification number: 2766
University e-mail: henrieta.chovanova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Ágg
Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu vhodných uchádzačov pri obsadzovaní pracovných pozícií v podniku Hydrostav, a.s. Bratislava
June 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Ágg
Návrh systému personálneho auditu a controllingu personálneho manažmentu v podniku LOKO TRANS Slovakia, s.r.o., Šurany
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miriam Bálintová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Simona Bednáriková
Streamlining the management of in-house logistics processes (2019/2020)
May 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ivana Bendová
Streamlining the management of in-house logistics processes (2019/2020)
May 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Benkovská
Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., o.z. SPARTAN Trnava
June 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Bernáth
Návrh na zefektívnenie výrobných procesov vzhľadom na znižovanie nákladov spojených s triedením hotových výrobkov vo vybranej spoločnosti
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tünde Bogárová
Návrh racionalizácie procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku ATTRACT TOUR, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Bordáč
Návrh na zlepšenie systému riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miroslav Braniš
Streamlining selected manufacturing processes (2019/2020)
May 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Brošová
Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti POSS-SLPC, s. r. o.
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Brošová
Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie zamestnancov v podniku Georgia-Pacific Slovakia s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Bulková
Návrh opatrení na zlepšenie systému projektového riadenia so zameraním na komunikáciu a prenos informácií v projektoch v spoločnosti INA SKALICA spol. s r.o., Skalica
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Bulková
Proposal of system changes to improve project management at PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bibiana Burdejová
Návrh opatrení na zdokonalenie nehmotného odmeňovania a nefinančných benefitov ako nástrojov na zvyšovanie pracovnej motivácie zamestnancov spoločnosti MATADOR Industries, a. s., Dubnica nad Váhom
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bibiana Burdejová
Proposal to improve CIM quality and productivity measurement processes through Delta Electronics (Slovakia), Ltd.
April 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Cuninková
Proposal for improvement of project management system in ZF Slovakia, Inc., Trnava
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Deckárová
Proposal to improve the system of supply of production facilities in the company KOVAL SYSTEMS, Inc.
April 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohuslav Dolník
Proposal to improve process standards at the production plant level Peikko Slovakia s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Dömötörová
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia v podniku KOVO-MALOW, s.r.o. Galanta
June 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Miroslava Držíková
Improving the project management system (2019/2020)
May 2020Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Dúcky
Draft measures to increase the efficiency of the final inspection to client complaints in PCA Slovakia, Ltd.
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lívia Ďurďáková
Návrh implementácie softvéru spoločnosti RM tes, s.r.o. na inováciu riadenia v hoteli Brusno
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Fidrichová
Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Róbert Fodor
Návrh systému na zvýšenie efektivity vybraných procesov podniku CIKAUTXO SK, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Gagová
Návrh riešenia na zdokonalenie zásobovania a plánovania výrobnej linky FP 40 v spoločnosti Emerson Network Power S.r.l.
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Natália Gajarská
Increasing the efficiency of the production process using Six Sigma methodology
May 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Gaľan
Návrh opatrení na zlepšenie riadiacich rozhodnutí vedúcich pracovníkov a organizácie ich plnenia v ZMOP, spol. s r.o., Modra
June 2009Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Gaľan
Návrh zlepšenia využitia exaktných metód v manažérskom rozhodovaní s prihliadnutím na spoločensky zodpovedné podnikanie a trvalo udržateľný rozvoj v spoločnosti ZMOP, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Gažur
Návrh opatrení zdokonaľovania systému odmeňovania v podniku Letecké motory, a.s. Považská Bystrica
June 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Gergelyová
Návrh opatrení na zdokonalenie systému manažérskej komunikácie v podniku PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Gergelyová
Návrh opatrení na zdokonalenie internej komunikácie v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Giertlová
Návrh opatrení na zlepšenie využívania nástrojov marketingového mixu v podniku Global Steel Slovakia, s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lukáš Greguštobires
Streamlining the management of in-house logistics processes (2019/2020)
May 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Habala
Návrh implementácie projektového manažmentu v spoločnosti Steel Form, spol. s r.o.
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Hančík
Návrh kritérií na zlepšenie systému vzdelávania pracovníkov ako predpoklad optimalizácie firemnej kultúry v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
June 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Hanšutová
Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Dr. Oetker, spol. s r.o., v. d. Boleráz
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hmiráková
Návrh opatrení na zlepšenie systému plánovania potreby zamestnancov v závode PCA Slovakia, s.r.o.
June 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Monika Holičárová
Proposal to improve the system of managerial decision making in Považská cementárna, Inc.
April 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Holičárová
Proposal to Improve the System of Managing Decision Making in Považská cementárna, PLC.
April 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Holotová
Návrh opatrení na zlepšenie získavania, výberu a prijímania zamestnancov v podniku CEMMAC, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Horváth
Návrh opatrení na optimalizáciu procesu výberu, adaptácie a starostlivosti o zamestnancov v podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. BRATISLAVA
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Horvátová
Návrh zlepšenia systému riadenia tímovej práce v podniku DOKA DREVO, s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Hradská
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania a uvoľnovania zamestnancov v Slovak Telekom, a.s. T-COM
June 2007Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Hricáková
Návrh na zlepšenie marketingovej komunikácie v spoločnosti HESTA, spol. s r.o., Prešov
May 2016Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Hricišáková
Návrh na zlepšenie tvorby osobnej kariéry zamestnancov v podmienkach podniku ON Semiconductor Slovakia, a.s. Piešťany
December 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Hudáková
Návrh na zlepšenie procesu výberu zamestnancov na manažérske pozície v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marieta Hyžová
Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného programu pre novoprijatých zamestnancov v podniku STAROBRNO, a.s. Brno
June 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Chromčíková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku PCA Slovakia, s.r.o. Trnava
June 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Chudíková
Návrh na zefektívnenie riadenia vnútropodnikových logistických procesov v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Imrišková
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o., Horná Streda
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Iršová
Proposal to reduce unnecessary costs of manufacturing components in ZF Slovakia, Inc.
April 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Ištvánová
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Jaďuď
Návrh opatrení na zlepšenie systému projektového riadenia v podniku Wittur s.r.o., Krupina
May 2016Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Jaďuď
Proposal to improve the management of project communication ZF Slovakia, Inc.
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kadlec
Proposal to improve the system of supply of production facilities in the company KNOTT Ltd.
April 2019Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Kalinčíková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému nehmotného odmeňovania ako nástroja na zvyšovanie pracovnej motivácie zamestnancov spoločnosti Danfoss Power Solutions a.s.
May 2017Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denis Khandl
Návrh opatrení na zdokonalenie nehmotného odmeňovania ako nástroja na zvyšovanie pracovnej motivácie zamestnancov spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Khandl
Proposal for improvement the system of internal logistics processes at Faurecia Automotive Slovakia Ltd.
April 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Khandlová
Proposal sustainable competency model for selected categories of employees in the automotive industry
April 2019Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Klenovsky
Návrh opatrení na zlepšenie uplatnenia nástrojov a metód manažérstva kvality pri zlepšovaní procesov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s.
May 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Kortišová
Návrh na zlepšenie systému talent manažmentu v podniku Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kovács
Návrh opatrení na zníženie fluktuácie a absencie zamestnancov v podniku JAV - AKC, s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Kováčová
Návrh opatrení na zlepšenie procesného riadenia na úseku logistiky v ZSE, a.s. Bratislava
June 2008Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Krč-Kubečková
Návrh na zlepšenie systému projektového riadenia v podniku INA Skalica, s.r.o.
May 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Anna Krivjanská
Návrh na zlepšenie využívania exaktných metód v manažérskom rozhodovaní v spoločnosti c2i s.r.o., Dunajská Streda
May 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Križan
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie v podmienkach podniku Slovak Telekom, a.s. Bratislava
June 2008Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kryštofová
Návrh zlepšenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku
December 2007Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Kubovičová
Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku JMT SK, s.r.o. Bratislava
June 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Kureková
Návrh opatrení na zefektívnenie využívania finančných zdrojov podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
June 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kvasnicová
Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Lábsky
Možnosti zdokonaľovania štíhlej výroby v automobilovom priemysle v podmienkach SR
June 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lipovský
Proposal to improving selected production processes in BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Lišková
Návrh pre aplikáciu novej metódy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT TRANS, a.s.
December 2007Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Lukačovičová
Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti PCA SLOVAKIA, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Macková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti MATADOR Industries, a. s.
May 2015Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Marko
Návrh na zlepšenie systému projektového riadenia v podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2010Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Masaryková
Návrh na zdokonalenie systému personálnej politiky v smere zlepšenia pracovného prostredia podniku v PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Matejov
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
May 2013Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Matula
Draft measures to improve the selection and care of employees ZOS Trnava, Inc.
May 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Matuščin
Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku TEMPOTHERM, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Miklovičová
Návrh na zlepšenie systému merania a riadenia výkonnosti zamestnancov v podmienkach spoločnosti PAUMA, spol. s r.o.
May 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Mošková
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Mužilová
Návrh na zefektívnenie procesov výrobno-logistického pracoviska karosárne v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kinga Némethová
Návrh opatrení na zdokonalenie uplatňovania projektového riadenia v podniku Inteva Products Slovakia spol. s r. o.
July 2015Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Nováková
Návrh opatrení na zníženie fluktuácie a absencie zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Nováková
Návrh zdokonalenia systému riadenia osobnej kariéry zamestnancov vo firme Duslo, a.s. Šaľa
December 2007Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petronela Nováková
Návrh na zlepšenie kompetenčného prístupu v riadení ľudských zdrojov v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Novotová
Proposal of measures to streamline the selection and evaluation of suppliers to the company BASF Slovensko Ltd.
May 2019Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Ondrigová
Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov spoločnosti ZENTIVA, a.s. Hlohovec
June 2010Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Pavlovičová
Návrh opatrení na zlepšenie systému projektového riadenia v spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r. o., o. z. Stará Turá
May 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Pecha
Návrh opatrení na zlepšenie projektového riadenia v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
May 2015Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Poturnajová
Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu zamestnancov v spoločnosti SEMIKRON, s. r. o.
May 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Procházka
Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
June 2011Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Púčková
Návrh na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku APC, s. r. o.
May 2015Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Remenárová
Návrh na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod Majcichov
May 2013Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Remenárová
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie v podniku I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď
June 2011Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Remžová
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod Majcichov
May 2013Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Remžová
Návrh zlepšenia tvorby personálnej politiky v IKEA Industry Slovakia s. r. o.
May 2015Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Saksun
Návrh na zefektívnenie systému projektového riadenia s dôrazom na agilné riadenie a metódu SCRUM v spoločnosti WBI, s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Sládeček
Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku INA Skalica, s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Slobodová
Proposed measures to improve the selection and evaluation of suppliers of ALUTECH Slowakei s.r.o.
May 2018Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Slováková
Návrh na zlepšenie systému projektového riadenia v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Smoleková
Návrh na zefektívnenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
May 2015Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Solčanský
Návrh opatrení na zníženie fluktuácie a absencie zamestnancov v spoločnosti Schurter (SK) s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Šatka
Návrh zdokonalenia systému riadenia personálnej práce s dôrazom na motiváciu zamestnancov spoločnosti METALLFORM, s.r.o
December 2007Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Šimončičová
Návrh racionalizačných opatrení na zníženie hluku na vybraných pracoviskách SPP, a.s. Bratislava
June 2007Displaying the final thesis
108.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Simona Škrovánková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému nehmotného odmeňovania ako nástroja na zvyšovanie pracovnej motivácie zamestnancov spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šotníková
Návrh konkurenčného odlíšenia spoločnosti ETI ELB s.r.o. v procese tvorby trhovej pozície
May 2012Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Štetka
Návrh na zlepšenie termínového plánovania výroby s využitím systému SAP R/3 v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s.
May 2010Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Švedová
Návrh zlepšenia úrovne projektového riadenia v spoločnosti TEPRON, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Topolská
Draft measures to improve the needs identification and training system of the selected industrial enterprise
May 2018Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Uhrincová
Návrh opatrení na zlepšenie využitia softvérových nástrojov projektového manažmentu v spoločnosti Holcim, a.s. Rohožník
June 2008Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Veselovská
Návrh zlepšenia karty pracovného miesta a jej využitie v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
May 2011Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Vnuková
Návrh na zlepšenie projektového riadenia v podniku Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2015Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Vráblová
Návrh na zavedenie systému projektového riadenia v podniku OMS, spol. s r.o.
May 2010Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jarmila Zifčáková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému vnútropodnikovej komunikácie v podniku PROTHERM Production, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress