Dec 11, 2019   3:19 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Identification number: 2767
University e-mail: roman.kolenak [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Welding and Materials Joining (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Robert Augustin, PhD.
Vplyv malého množstva Al na vlastnosti bezolovnatej spájky typu SAC
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Augustin, PhD.
Vysokoteplotné spájkovanie nehrdzavejúcich ocelí
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Beťko
Mäkké spájky pre vyššie pracovné teploty
June 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Beťková
Laserové spájkovanie kovových materiálov v automobilovom priemysle
June 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Bulava
Bonding of AlN ceramics with copper by use of solder type Zn-Al-Mg
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Cintavý
Beztavivový spôsob spájkovania hliníka a jeho zliatin
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dolnačko
Výskum nových spájkovacích zliatin na báze Zn-Al
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Drlička
Spájkovanie kremíka spájkami pre vyššie aplikačné teploty
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Ján Drlička
Spájkovanie kremíka spájkami pre vyššie aplikačné teploty
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Drozda
Beztavivový spôsob spájkovania kovových a keramických materiálov
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Drozda
Spájkovanie pri výrobe elektrozariadení
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Duračka
Aplikácia bezolovnatých spájok v podmienkach firmy Delipro Piešťany
June 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Duračka
Problémy s aplikáciou bezolovnatých spájok vo firme Delipro Piešťany
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Ďurmek
Soldering of thin-walled copper pipes
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmara Fábriová
Vplyv malého množstva lantanoidov na vlastnosti zinkovej spájky
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexander Fábry
Výber aktívnej spájky na spájkovanie keramických materiálov
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Filan
Mikroštruktúra spájkovaných spojov vyhotovených pomocou ultrazvuku
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Frankovič
Návrh optimálneho postupu zvárania časti rámu zváracieho stroja pre firmu Branson
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Frankovič
Spájkovanie tvrdých rezných materiálov
June 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Greguš
Bezolovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty
December 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gulaba
Stanovenie vybraných vlastností spájkovacích zliatin na báze Zn-Al
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Gunár
Interakcia spájky pri aplikácii aktívneho ultrazvuku
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Hlaváčová
Bodové zváranie v automobilovom priemysle
June 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Hogh
Spájkovanie keramických a kovových materiálov pomocou ultrazvuku
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Hôrka
Odporové spájkovanie tenkostenných medených rúrok
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Hudec
Využitie výkonového ultrazvuku pri spájkovaní keramických a kovových materiálov
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Chachula, PhD.
Hodnotenie štruktúry spojov so spájkou BiAg11
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Chachula, PhD.
Interakcia aktívnych spájok s kremíkovým substrátom pri použití výkonového ultrazvuku
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Köplingerová
Mechanické vlastnosti spájkovaných spojov vyhotovených pomocou výkonového ultrazvuku
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Igor Kostolný, PhD.
Výskum beztavivového spájkovania kovokeramického kompozitu
May 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Igor Kostolný, PhD.
Výskum spájkovania hliníka a jeho zliatin beztavivovým spôsobom
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daša Kubisová
Elecron beam brazing/soldering
May 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Marcian, PhD.
Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Meluš
Laser brazing/soldering
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Ormandy
Zmáčavosť špeciálnych zliatin pri ohreve elektrónovým lúčom
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Pavelek
Návrh mäkkej spájky pre spájkovanie s podporou výkonového ultrazvuku
June 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexej Pluhár
Brazing in automotive industry
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Prach, PhD.
Research on effect of small amount of lanthanides on properties of solders for higher application temperatures
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Prach, PhD.
Spájkovanie kremíka spájkami s malým obsahom lantanoidov
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Provazník, PhD.
Spájkovanie keramických materiálov
June 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Provazník, PhD.
Spájkovateľnosť keramických a nekovových materiálov
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Provazník, PhD.
Štúdium prechodovej oblasti spájkovaného spoja keramiky ITO
May 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Sékely
Vysokoteplotné spájkovanie keramických a kovových materiálov
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Schanz
Optimalizácia spotreby ochranného plynu pri zváraní metódou MAG
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Slamová
Direct soldering of AlN ceramics by use of solders type Sn-Ag-Ti and In-Ag-Ti
April 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Sloboda
Priame spájanie keramiky AlN pomocou aktívnych spájok na báze Sn a In
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdaléna Sobotová
Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Sokolovič
Aplikácia novej bezolovnatej spájky SA 1015 v Sony Trnava pri výrobe plošných spojov
June 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Sokolovič
Použitie bezolovnatej spájky SA1015 v procese výroby novej digitálnej dosky
May 2009Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Sýkora
Ultrasonic soldering
May 2019Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bálint Szöcs
Spájkovanie pomocou sklených spájok
May 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bálint Szöcs
Zmáčavosť vývojových spájkovacích zliatin pri ohreve laserovým lúčom
May 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Šimek
Development of soldering alloys for higher application temperatures
May 2019Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Daniela Šuryová
Priame spájanie keramických a kovokeramických materiálov
May 2022Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Tarko
Fyzikálno-metalurgické charakteristiky vysokoteplotne spájkovaných spojov
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress