13. 12. 2019  16:15 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Identifikačné číslo: 2767
Univerzitný e-mail: roman.kolenak [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Robert Augustin, PhD.
Vplyv malého množstva Al na vlastnosti bezolovnatej spájky typu SAC
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Robert Augustin, PhD.
Vysokoteplotné spájkovanie nehrdzavejúcich ocelí
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Beťko
Mäkké spájky pre vyššie pracovné teploty
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Beťková
Laserové spájkovanie kovových materiálov v automobilovom priemysle
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Bulava
Spájanie keramiky AlN s meďou pomocou spájky typu Zn-Al-Mg
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Cintavý
Beztavivový spôsob spájkovania hliníka a jeho zliatin
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Dolnačko
Výskum nových spájkovacích zliatin na báze Zn-Al
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Drlička
Spájkovanie kremíka spájkami pre vyššie aplikačné teploty
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Ján Drlička
Spájkovanie kremíka spájkami pre vyššie aplikačné teploty
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Drozda
Beztavivový spôsob spájkovania kovových a keramických materiálov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Drozda
Spájkovanie pri výrobe elektrozariadení
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Duračka
Aplikácia bezolovnatých spájok v podmienkach firmy Delipro Piešťany
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Duračka
Problémy s aplikáciou bezolovnatých spájok vo firme Delipro Piešťany
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Ďurmek
Spájkovanie tenkostenných medených rúrok
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dagmara Fábriová
Vplyv malého množstva lantanoidov na vlastnosti zinkovej spájky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexander Fábry
Výber aktívnej spájky na spájkovanie keramických materiálov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Filan
Mikroštruktúra spájkovaných spojov vyhotovených pomocou ultrazvuku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Frankovič
Návrh optimálneho postupu zvárania časti rámu zváracieho stroja pre firmu Branson
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Frankovič
Spájkovanie tvrdých rezných materiálov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Greguš
Bezolovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Gulaba
Stanovenie vybraných vlastností spájkovacích zliatin na báze Zn-Al
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Gunár
Interakcia spájky pri aplikácii aktívneho ultrazvuku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Hlaváčová
Bodové zváranie v automobilovom priemysle
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Hogh
Spájkovanie keramických a kovových materiálov pomocou ultrazvuku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Hôrka
Odporové spájkovanie tenkostenných medených rúrok
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Hudec
Využitie výkonového ultrazvuku pri spájkovaní keramických a kovových materiálov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Chachula, PhD.
Hodnotenie štruktúry spojov so spájkou BiAg11
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Chachula, PhD.
Interakcia aktívnych spájok s kremíkovým substrátom pri použití výkonového ultrazvuku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Köplingerová
Mechanické vlastnosti spájkovaných spojov vyhotovených pomocou výkonového ultrazvuku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Výskum beztavivového spájkovania kovokeramického kompozitu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Igor Kostolný, PhD.
Výskum spájkovania hliníka a jeho zliatin beztavivovým spôsobom
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daša Kubisová
Spájkovanie elektrónovým lúčom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miroslav Marcian, PhD.
Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Meluš
Spájkovanie laserom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Ormandy
Zmáčavosť špeciálnych zliatin pri ohreve elektrónovým lúčom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Pavelek
Návrh mäkkej spájky pre spájkovanie s podporou výkonového ultrazvuku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alexej Pluhár
Spájkovanie v automobilovom priemysle
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Prach, PhD.
Research on effect of small amount of lanthanides on properties of solders for higher application temperatures
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Prach, PhD.
Spájkovanie kremíka spájkami s malým obsahom lantanoidov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Provazník, PhD.
Spájkovanie keramických materiálov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Provazník, PhD.
Spájkovateľnosť keramických a nekovových materiálov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Provazník, PhD.
Štúdium prechodovej oblasti spájkovaného spoja keramiky ITO
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Sékely
Vysokoteplotné spájkovanie keramických a kovových materiálov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Schanz
Optimalizácia spotreby ochranného plynu pri zváraní metódou MAG
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Slamová
Priame spájanie keramiky AlN pomocou spájky typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-Ti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Sloboda
Priame spájanie keramiky AlN pomocou aktívnych spájok na báze Sn a In
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Magdaléna Sobotová
Výskum bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Sokolovič
Aplikácia novej bezolovnatej spájky SA 1015 v Sony Trnava pri výrobe plošných spojov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Sokolovič
Použitie bezolovnatej spájky SA1015 v procese výroby novej digitálnej dosky
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Sýkora
Ultrazvukové spájkovanie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bálint Szöcs
Spájkovanie pomocou sklených spájok
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bálint Szöcs
Zmáčavosť vývojových spájkovacích zliatin pri ohreve laserovým lúčom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Šimek
Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Daniela Šuryová
Priame spájanie keramických a kovokeramických materiálov
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Tarko
Fyzikálno-metalurgické charakteristiky vysokoteplotne spájkovaných spojov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná