Sep 21, 2019   12:58 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identification number: 276
University e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Elena Bírová
Návrh aplikácie pre výpočet dvojného integrálu
June 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Blaho
Návrh metódy pre výpočet plošných obsahov objektov v editore Microsoft Word
June 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Čičkán
Návrh a implementácia aplikácie na výpočet objemov pomocou generátora náhodných čísel
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Čurgali
3D model zostavy a import parametrov pomocou VBA
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Duľa
Návrh a implementácia aplikácie na výpočet plošných obsahov pomocou generátora náhodných čísel
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Fabian
Návrh aplikácie reprezentácie nekonečnej aritmetiky
June 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Gažica
Návrh a implementácia aplikácie na numerický výpočet dĺžky krivky pomocou generátora náhodných čísel
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Chupík
Návrh databázovej aplikácie pre podporu výučby v C#
December 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Kluka
Statistical comparation of selected numerical methods
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Krajčovič
Comparison of methods of calculating the moment of inertia
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
Návrh aplikácie na výpočet koreňov rovníc
June 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Lovíšková
Porovnanie metód na výpočet dvojných integrálov
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Neštický, PhD.
Stabilita riešení dynamických systémov
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Orlický
Návrh informačného systému pre nemocnicu Sv. Lukáša v Galante
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pavelka
Porovnanie metód výpočtu integrálov
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jozef Petrovič
Návrh aplikácie na výpočet momentov zotrvačnosti
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Popelka
Návrh informačného systému pre firmu zaoberajúcu sa predajom stavebného materiálu
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Ronec
Návrh informačného systému pre firmu KNOTT
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Darina Sedláčková
Návrh informačného systému pre zriaďovateľa gastronomických prevádzok
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Silný
Vizualizácia jednoduchých útvarov pomocou OpenGL
May 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Slávik
Analýza zostavy v programe Autodesk Inventor
May 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriána Sláviková
Návrh aplikácie na výpočet statických momentov a ťažiska
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Smolárik, PhD.
Návrh aplikácie pre výpočet trojného integrálu na počítači
June 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Suchovský
Návrh aplikácie na výpočet vlastných čísel matíc
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Sukupa
Návrh informačného systému pre organizáciu zaoberajúcu sa predajom poľnohospodárskej techniky
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Šebesta
Interaktívna prezentácia 3D modelu elektromobilu
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress