21. 9. 2019  13:27 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Stabilita riešení dynamických systémov
Autor: Ing. Martin Neštický, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stabilita riešení dynamických systémov
Abstrakt:Cieľom dizertačnej práce bolo skúmať dynamické systémy opísané pomocou diferenciálnych rovníc s kvázideriváciami. V práci sme stanovili kritéria stability a nestability riešenia nelineárnych diferenciálnych rovníc danej triedy v Ľapunovovom zmysle. Kritéria sú stanovené pre autonómne ako aj neautonómne systémy tretieho aj štvrtého rádu pomocou nepriamej Ľapunovovej metódy. Výsledky sú ilustrované príkladmi, ktoré zaručujú splniteľnosť stanovených kritérií. Hlavný prínos práce spočíva vo fakte, že diferenciálne rovnice s kvázideriváciami obsahujú viac kontrolných parametrov, ktoré nemusia byť vo všeobecnosti diferencovateľné a preto nieje možné použiť klasické kritéria stability. Diferenciálne rovnice s kvázideriváciami sú zovšeobecnením obyčajných diferenciálnych rovníc a môžu riešiť problémy ktoré nie sú relevantné pre klasické derivácie. Predložené kritéria môžu slúžiť v praktickej ale aj v teoretickej oblasti zaoberajúcou sa stabilitou dynamických systémov.
Kľúčové slová:kváziderivácia, stabilita v Ľapunovovom zmysle, asymptotická stabilita v Ľapunovovom zmysle, nestabilita v Ľapunovovom zmysle, nelineárny dynamický systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene