21. 9. 2019  12:58 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a implementácia aplikácie na numerický výpočet dĺžky krivky pomocou generátora náhodných čísel
Autor: Ing. Ondrej Gažica
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:PaedDr. Janette Kotianová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia aplikácie na numerický výpočet dĺžky krivky pomocou generátora náhodných čísel
Abstrakt:GAŽICA, Ondrej: Návrh a implementácia aplikácie na numerický výpočet dĺžky krivky pomocou generátora náhodných čísel. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. -- Školiteľ: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.- Trnava: MTF STU, 2015. 53 s. : Cieľom práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu na numerický výpočet dĺžky krivky pomocou generátora náhodných čísel. Obsahom práce je vypracovanie jednotlivých bodov zadania bakalárskej práce po kapitolách. Prvá kapitola sa zaoberá definíciou dĺžky krivky a vete na jej výpočet pomocou určitého integrálu. V druhej kapitole sa opisuje generátor náhodných čísel. Tretia kapitola charakterizuje numerickú metódu dĺžky krivky pomocou generátora náhodných čísel. Štvrtá kapitola sa zaoberá tvorbou a opísaním aplikácie na zvolenej numerickej metóde. V piatej kapitole sú na dvadsiatich príkladoch porovnané výsledky numerický vypočítaných dĺžok kriviek s ich presnými hodnotami. Aplikácia je vytvorená v prostredí MATLAB.
Kľúčové slová:dĺžka krivky, numerická metóda, PRN generátor, MATLAB, GUI

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene