21. 9. 2019  12:56 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnosti
Autor: Ing. Jozef Krajčovič
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:PaedDr. Janette Kotianová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnosti
Abstrakt:Cieľom práce je štatistická komparácia dvoch metód numerického výpočtu momentu zotrvačnosti; a to metódy integrálnych súčtov resp. metódy založenej na generátore náhodných čísel. Obsahom práce je implementácia týchto metód ako počítačovej aplikácie v prostredí Matlab s tým, že na vhodnom súbore príkladov sú oba číselné výstupy aplikácie porovnávané štatistickými metódami. Súbor údajov a výsledkov v súbore programu Excel, ktorý je výstupom aplikácie, je pripojený ako príloha tejto práce.
Kľúčové slová:Trojný integrál, metóda Monte Carlo, integrálne súčty, moment zotrvačnosti, párový t-test, aplikácia, porovnanie metód, hypotéza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene