21. 9. 2019  13:15 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štatistické porovnanie vybraných numerických metód
Autor: Ing. Rastislav Kluka
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:PaedDr. Janette Kotianová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štatistické porovnanie vybraných numerických metód
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a naprogramovať aplikáciu na výpočet koreňa rovnice použítím niektorej numerickej metódy, kde dôležitým výstupom aplikácie bude čas výpočtu. Zvolili sme si dve najznámejšie numerické metódy, konkrétne Newtonovu metódu a metódu regula falsi. Tieto dve metódy sú zaujímavé svojou odlišnosťou, kde Newtonova metóda je známa svojou rýchlou konvergenciou, ale musí mať vhodne zvolenú počiatočnú aproximáciu. Naopak metóda regula falsi potrebuje iba vstupný interval na hľadanie koreňa, takže konverguje takmer vždy, ale jej konvergencia je pomalá. Aplikácií na riešenie rovníc numerickými metódami je pomerne dosť, ale žiadna sa nezaoberá časom výpočtu. Diplomová práca sa zameriava práve na tento aspekt výpočtu a preto sme stanovili hypotézy, ktoré porovnávajú Newtonovu metódu a metódu regula falsi. Na porovnanie metód sme zvolili štatistickú metódu párového t-testu. V teoretickej časti sa venujeme charakteristike problému hľadania koreňa rovnice a popise nami zvolených numerických metód. Hlavným cieľom práce v praktickej časti je štatistické porovnanie numerických metód na základe času výpočtu a samotná implementácia aplikácie.
Kľúčové slová:koreň rovnice, numerické metódy, Newtonova metóda, metóda regula falsi, párový t-test

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene