21. 9. 2019  13:04 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh metódy pre výpočet plošných obsahov objektov v editore Microsoft Word
Autor: Ing. Boris Blaho
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Mgr. Hana Stúpalová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh metódy pre výpočet plošných obsahov objektov v editore Microsoft Word
Abstrakt:ABSTRAKT BLAHO, Boris: Návrh metódy pre výpočet plošných obsahov objektov v editore Microsoft Word. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc. Kľúčové slová: obsah, Word Práca sa zaoberá možnosťami výpočtu obsahu objektov v programe Microsoft Word. Opisuje základné vlastnosti kancelárskych balíkov Microsoft Word 2003 a Microsoft Word 2007. Poukazuje na základné výhody a nevýhody oboch verzií, hlavné rozdiely najnovšej verzie 2007 oproti starším. Hlavným účelom práce je vytvorenie aplikácie, ktorá by výpočet obsahu zjednodušila a najmä zrýchlila. Opisuje postup akým bol program vytvorený, postup akým program v súbore vyhľadáva potrebné hodnoty, ako tieto hodnoty spracováva. Problémami, ktoré sa vyskytli pri tvorbe programu a následnému riešeniu. Opisuje tiež základné vlastnosti programu Microsoft Visual Studio a programovacieho jazyka C#, v ktorom bola aplikácia napísaná. Jeho výhodami oproti ostatným programovacím jazykom. Aplikácia bola písaná s cieľom, aby bola prínosom pre vydavateľstvá, ktoré podľa obsahu inzercie, ktorú svojim zákazníkom ponúkajú, počítajú výslednú cenu ponúkaných služieb. Aby im urýchlila prácu, ktorú musia každodenne vykonávať.
Kľúčové slová:obsah, objekt, word


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene