21. 9. 2019  12:58 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh aplikácie na výpočet koreňov rovníc
Autor: Ing. Adriána Libošvárová, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:PaedDr. Janette Kotianová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh aplikácie na výpočet koreňov rovníc
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať riešenie pre vývoj aplikácie, ktorá slúži na výpočet koreňov ľubovolnej zadanej rovnice. Práca pozostáva z úvodu, šiestich kapitol tvoriacich jadro a záveru. V úvode je charakterizovaný stav poznania, ciele práce a použité metódy. V prvej kapitole definujem základné pojmy súvisiace s problematikou. V druhej kapitole opisujem separáciu koreňov, dôvody a problémy separácie vysvetlené na príklade. Ďalej opisujem metódu Regula falsi a Newtonovu metódu, jednotlivé postupy pri hľadaní koreňov. Štvrtá kapitola obsahuje oboznámenie sa s programovacím prostredím, návrh aplikácie a ukážky implementácie. V piatej kapitole porovnávam chybu výpočtu na zvolených príkladoch. Šiesta kapitola je venovaná celkovému zhodnoteniu a možnostiam využitia v praxi. Záver zhŕňa prínos práce.
Kľúčové slová:rovnica, korene rovnice, výpočet koreňov rovníc, funkcia, separácia koreňov, Newtonova metóda, metóda Regula falsi, návrh aplikácie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene