21. 9. 2019  12:54 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh aplikácie pre výpočet trojného integrálu na počítači
Autor: Ing. Lukáš Smolárik, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Mgr. Zuzana Červeňanská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh aplikácie pre výpočet trojného integrálu na počítači
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je výpočet trojného integrálu na počítači. Teoretická časť bakalárskej práce sa skladá z teórie trojného integrálu, jeho vlastností, trojnásobného integrálu a spôsobu jeho výpočtu. Praktická časť je zameraná na princíp numerického výpočtu trojného integrálu a odhadnutie chyby výpočtu. Obsahuje názorný spôsob výpočtu Riemannovým súčtom jednoduchého integrálu, ukážku výpočtu a aplikáciu Riemannovho súčtu na trojný integrál pomocou jednoduchého. A ukážku výpočtu. Posledná časť obsahuje algoritmus riešenia a príručku užívateľa.
Kľúčové slová:trojný Riemannov integrál, chyba výpočtu, Riemannov integrál, trojný integrál, trojnásobný integrál


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene