21. 9. 2019  12:53 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre organizáciu zaoberajúcu sa predajom poľnohospodárskej techniky
Autor: Ing. Juraj Sukupa
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre organizáciu zaoberajúcu sa predajom poľnohospodárskej techniky
Abstrakt:Cieľom tejto práce je návrh informačného systému s využitím UML jazyka. V úvodných kapitolách som venoval pozornosť práve modelovaciemu jazyku UML, jeho opisu a diagramom. V krátkosti som uviedol aj popis prostredia Rational Software Architect, v ktorom som návrh realizoval. V nasledujúcich častiach tejto práce som sa zaoberal samotným návrhom systému pomocou jednotlivých diagramov, ktoré vystihujú jeho vlastnosti a funkcionalitu. Ďalšia úloha spočívala vo vytvorení dátového modelu. S jeho pomocou som vygeneroval skript pre vytvorenie celej databázy systému v prostredí MySQL. V kapitole venovanej implementácii časti aplikácie som začal od prvotného spracovania až po tvorbu jednotlivých funkčných vlastností, ktoré som implementoval v PHP a využitím JavaScript-u. Postup implementácie som vysvetlil názorne v jednotlivých krokoch. V ďalšej časti som navrhol hardvérové požiadavky pre bezproblémový beh aplikácie a zaoberal som sa bezpečnostnou politikou. Aplikáciu som taktiež otestoval a vypracoval protokoly. V závere práce som zhodnotil dosiahnuté výsledky a prínos, ktorý pre mňa tvorba tejto práce znamenala.
Kľúčové slová:UML, PHP, MYSQL, JavaScript


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene