21. 9. 2019  12:57 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza zostavy v programe Autodesk Inventor
Autor: Ing. Marián Slávik
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Ing. Ján Palaj, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza zostavy v programe Autodesk Inventor
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá tvorbou modelu odpruženej kostry bicykla v programe Autodesk Inventor a tvorbou aplikačného rozhrania vytvoreného vo VBA pre firmu DEMA Senica a.s, Senica. Hlavným cieľom je vytvoriť komplexný nástroj pre použitie pri tvorbe nového typu rámu bicykla. Bolo teda potrebné zhotoviť vývojový model príslušnej odpruženej kostry. Kinematickú zostavu, na ktorú je možné aplikovať dynamickú simuláciu s následnou pevnostnou analýzou a výstupnými výsledkami na vybrané časti rámu. Úlohou naprogramovaného aplikačného rozhrania je možnosť zmeny vstupných parametrických hodnôt pre definovanie zostavy a dynamickej simulácie. Jedná sa o parametre pôsobiacich záťažových síl, geometrie, tlmenia, simulácie a typu materiálu. Pri tvorbe programovej časti bol použitý systém programovania API. Jednotlivé časti práce sú zamerané na teoretický opis základných princípov dynamickej simulácie kinematickej zostavy a jej tvorba. Ďalej pevnostnej analýzy a programovacích vlastností VBA. Následuje popis tvorby aplikačného rozhrania pre zmenu parametrov a zostavy s následnou aplikáciou. Na základe zmeny parametrov sú znázornené charakteristiky, zobrazenia a zhodnotenie navrhnutého riešenia.
Kľúčové slová:Autodesk Inventor, VBA, Makro, Dynamická simulácia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene