21. 9. 2019  12:56 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Interaktívna prezentácia 3D modelu elektromobilu
Autor: Ing. Lukáš Šebesta
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Ing. Ján Palaj, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interaktívna prezentácia 3D modelu elektromobilu
Abstrakt:Cieľom mojej práce je vytvoriť interaktívnu prezentáciu 3D modelu elektromobilu. V prvej kapitole sa zaoberám základnými princípmi kinematických väzieb. V druhej kapitole analyzujem 3ds Max ako vývojové prostredie pre tvorbu 3D modelu elektromobilu. Tretia kapitola podrobnejšie rozoberá možnosti kinematiky a dynamiky v 3ds Max. V štvrtej kapitole je opísaný návrh 3D modelu elektromobilu. V poslednej kapitole sa zaoberám implementáciou 3D modelu elektromobilu do interaktívnej virtuálnej scény.
Kľúčové slová:interaktívna prezentácia, elektromobil, 3ds Max, VRML


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene