21. 9. 2019  13:31 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh aplikácie na výpočet statických momentov a ťažiska
Autor: Ing. Adriána Sláviková
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:PaedDr. Janette Kotianová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh aplikácie na výpočet statických momentov a ťažiska
Abstrakt:Úlohou tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie aplikácie na výpočet statického momentu a ťažiska elementárnej homogénnej oblasti. V prvej časti je opísaný dvojný integrál a elementárna oblasť. Druhá časť je venovaná základným vzorcom pre výpočet statického momentu a ťažiska pre diskrétny a spojitý prípad. Tretia časť sa zaoberá Prostredím a jazykom pre programovanie a analyzuje vzniknuté problémy na základe implementácie daných vzorcov. Štvrtá kapitola rozoberá priebeh programu, charakterizuje jednotlivé kódy programu a vysvetľuje, prečo bolo zvolené práve takéto riešenie. Záverečná piata časť sa zaoberá zhodnotením riešenia problému a návrhu možných vylepšení. Jednotlivé časti sú doplnené obrázkami pre jednoduchšie popísanie problematiky.
Kľúčové slová:diskrétny prípad, elementárna oblasť, dvojný integrál, statický moment, ťažisko, spojitý prípad

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene