21. 9. 2019  13:22 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre firmu KNOTT
Autor: Ing. Lukáš Ronec
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre firmu KNOTT
Abstrakt:V diplomovej práci som sa zaoberal návrhom a čiastočnou implementáciou informačného systému pre firmu KNOTT. Na úvod som rozobral UML z teoretického pohľadu a následne som v tomto jazyku aj celý budúci systém vymodeloval. Na modelovanie som používal program Rational Software Architect od spoločnosti IBM. V ďalšej časti diplomovej práce som pokračoval návrhom štruktúry databázy, jej následným vymodelovaním v programe, ktorý som použil aj na modelovanie v UML jazyku a na koniec vyexportovaním do DLL súboru a naplnením databázy. Ďalej v práci opisujem samotné programovanie v skriptovacom jazyku PHP, spoluprácu s databázou MySQL, prípadne ochranné prvky, ktoré som použil. Po aplikácií informačného systému som program testoval z rôznych pohľadov a vypracoval som aj protokoly pre jednoduchšie pochopenie výsledkov. Na záver som zhodnotil celú diplomovú prácu a ukázal na praktické využitie a jej výhody oproti iným softvérom nevyvinutým na mieru pre zákazníka.
Kľúčové slová:UML, modelovanie informačného systému, PHP, MySQL, KNOTT

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene