21. 9. 2019  12:57 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre firmu zaoberajúcu sa predajom stavebného materiálu
Autor: Ing. Dominik Popelka
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Ing. Martin Ondriga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre firmu zaoberajúcu sa predajom stavebného materiálu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh informačného systému pomocou UML. Informačný systém je navrhovaný pre potreby firmy TECHNOSTAV, ktorá sa zaoberá predajom stavebných materiálov. V práci som sa snažil postupovať tak, ako by bolo vhodné postupovať pri tvorbe informačného systému a zohľadniť pripomienky a požiadavky zamestnancov firmy. Návrh modelu systému som vytváral v programe Microsoft Visio 2003. Pre čiastočnú implementáciu som sa rozhodol použiť Borland Delphi 7. Na tvorbu dátového modelu som použil program ERwin/ERX 3.0. Systém riadenia bázy dát som využil voľne stiahnuteľnú Oracle Database 10g Express Edition. Kombináciou týchto činností sa mi podarilo vytvoriť návrh systému s čiastočnou implementáciou.
Kľúčové slová:aplikácia, databáza, systém,, diagram, UML

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene