21. 9. 2019  12:57 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre nemocnicu Sv. Lukáša v Galante
Autor: Ing. Matej Orlický
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Ing. Michal Eliáš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre nemocnicu Sv. Lukáša v Galante
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť informačný systém s využitím nástrojov UML tak, aby umožnil zlepšenie poskytovanej starostlivosti a uľahčil prácu zamestnancom oddelenia. Informačný systém je navrhnutý pre správu dokumentácie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, súvisiacej s liečbou pacientov. V prvej kapitole práce sa nachádza popis nástrojov použitých na návrh a implementáciu systému. Návrh modelu systému bol vytvorený na základe katalógu užívateľských požiadaviek, prostredníctvom unifikovaného modelovacieho jazyka UML. Model je vytvorený v prostredí modelovacieho nástroja firmy IBM, Rational Software Architect. Následne je navrhnutý dátový model systému a implementovaný v systéme riadenia bázy dát MySQL. Podľa návrhu modelu je vykonaná čiastková implementácia systému a navrhnuté užívateľské rozhranie tak, aby zodpovedalo požiadavkám oddelenia. Implementácia je realizovaná pomocou hypertextového jazyka HTML a programovacieho jazyka PHP. V závere práce je vypracovaná dokumentácia navrhnutého systému, ktorá zahŕňa hardvérovú štúdiu, bezpečnostnú politiku a testovacie protokoly.
Kľúčové slová:UML, PHP, MySQL, SRBD, návrh, implementácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene