21. 9. 2019  13:29 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh aplikácie na výpočet vlastných čísel matíc
Autor: Ing. Rastislav Suchovský
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:Mgr. Zuzana Červeňanská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh aplikácie na výpočet vlastných čísel matíc
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť aplikáciu na výpočet vlastných čísel matíc. Práca je systematicky členená na jednotlivé časti, pričom v prvej časti sa zaoberá matematickou teóriu matíc, polynómov, separovaním a hľadaním koreňov polynómov a iteračnými metódami hľadania koreňov polynómov. V ďalšej časti je popis prostredia, programovací jazyk C#, v ktorom je aplikácia navrhnutá, prečo bolo zvolené, jeho výhody a nevýhody. Pri návrhu aplikácie bolo zistené, že najväčším problém je presnosť výpočtov. Pri výpočtoch dochádzalo k nepresnostiam, ktoré spôsobovali nefunkčnosť aplikácie. Riešením bol návrh vlastného formátu čísel s vysokou presnosťou. Hlavným cieľom práce je priblížiť problematiku navrhovania algoritmov, ako aj problematiku separácie a hľadania koreňov polynómov vyšších stupňov pomocou iteračných metód.
Kľúčové slová:algoritmus, matematika, matica, korene polynómu, metódy separácie a hľadania koreňov polynómov, návrh aplikácie, C#

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene