21. 9. 2019  13:05 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Identifikačné číslo: 276
Univerzitný e-mail: oleg.palumbiny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a implementácia aplikácie na výpočet objemov pomocou generátora náhodných čísel
Autor: Ing. Juraj Čičkán
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.
Oponent:PaedDr. Janette Kotianová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia aplikácie na výpočet objemov pomocou generátora náhodných čísel
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je zostrojiť počítačovú aplikáciu, ktorá počíta objem geometrických telies. Ďalším cieľom je posúdiť účinnosť použitej metódy. Algoritmus umiestni teleso s neznámym objemom do väčšieho telesa so známym objemom a náhodne generuje body, ktoré sú z množiny väčšieho telesa. Body, ktoré sa nachádzajú v oboch telesách sú spočítané. Pomer medzi bodmi obsiahnutými v oboch telesách a bodmi vo väčšom telesa sa rovná pomeru objemov týchto telies. Výpočty z aplikácie v prostredí Matlab sú uvedené a porovnané so skutočnými hodnotami v poslednej kapitole.
Kľúčové slová:Jordan-Peanov objem, generátor náhodných čísel, matlab

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene