Jun 20, 2019   9:51 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Identification number: 2770
University e-mail: ingrid.sukubova [at] stuba.sk
University e-mail: ingrid.kovarikova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Department of Welding and Materials Joining (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Adamcová
Výskum vplyvu pohybu lúča na vlastnosti prievarov duplexných ocelí vyhotovených laserom
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Bella
Beam technologies welding of titanium and Ti alloys
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Beťková
Vplyv parametrov laserového zvárania na koróznu odolnosť zvarových spojov nehrdzavejúcich bórom legovaných austenitických ocelí
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bučka
Štúdium vlastností návarov vytvorených oblúkovými technológiami
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Bulant
Prehľad prídavných materiálov na tvorbu laserových vrstiev odolných voči opotrebeniu
June 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Čapla
Hodnotenie kvality návarov na základe posudzovania hrúbky, rovnomernosti a celistvosti
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Dikácz
Prehľad práškových prídavných materiálov pre laserové technológie navárania
June 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Dikácz
Vhodnosť technológie laserového navárania pre tvorbu kompozitných vrstiev odolných voči abrazívnemu opotrebeniu
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Fridrich
Verification of the shape and size of real inhomogeneities measured by the non-destructive method of the vortex streams on steam generators
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Gažo
Študium vrstiev odolných voči abrazívnemu opotrebeniu v závislosti od použitej technológie ich tvorby
December 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Haško
Vplyv ochrannej atmosféry na vybrané vlastnosti prietavov duplexných ocelí vyhotovených laserovým lúčom
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hlísta
Štúdium vlastností zvarových spojov vyhotovených zo superduplexných ocelí zváraním laserom v zmesi ochranných plynov
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Radoslav Chlapečka
Overenie technológie zvárania plnenou elektródou pri výrobe oceľových väzníkov
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Radoslav Chlapečka
Overenie technológie zvárania plnenou elektródou pri výrobe oceľových väzníkov
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Jalakša
Design of a system for ultrasonic mechanized testing of austenitic welds by Phased Array
April 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Kelemen
Návrh technológie zvárania sieťoviny z tenkých drôtov
June 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Kolenič
Štúdium vybraných vlastností kompozitných návarov s globulárnym WC.
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Kozár
Proposal electron beam welding parameters of INCONEL alloy
April 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Mikinič
Tvorba vrstiev odolných voči opotrebeniu technológiou laserového nanášania
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Minárech
DESIGN OF THE GLASS MOLD AND ITS IMPLEMENTATION IN MANUFACTURING
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Mužila
Study the effect of welding parameters on the integrity of Ti weld joints made by laser beam
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Procházka
Design of laser welding nickel technology
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Revesová, PhD.
Štúdium mechanizmov abrazívneho opotrebenia návarov
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Rogel
Vyhodnotenie prievarov duplexných ocelí vyhotovených technológiou zvárania elektrónovým lúčom pri rôznej fokusácii lúča
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Seneši
Kontrola kvality návarov pomocou NDT metód
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Seneši
Štúdium vlastností súčiastky vytvorenej technológiou aditívnej výroby
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Terézia Sobotová
Porovnanie moderných a konvenčných spôsobov navárania z hľadiska zmeny vnútornej štruktúry materiálu.
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Szewczyk
Porovnanie konvenčných metód navárania s modernými technológiami
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Štibrányi
Hodnotenie povrchu kompozitných vrstiev odolných voči opotrebeniu
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Vajová
Merania hrúbky stien potrubí parovodov ultrazvukovou metódou
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Vranková
Vplyv parametrov zvárania diskovým laserom na vybrané vlastnosti zvarových spojov z koróziivzdornej duplexnej ocele
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Veronika Vranková
Vplyv parametrov zvárania diskovým laserom na výsledné vlastnosti koróziivzdornej duplexnej ocele
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vyskočová
Štúdium laserových návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
May 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress