7. 8. 2020  23:28 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Identifikačné číslo: 2770
Univerzitný e-mail: ingrid.kovarikova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Adamcová
Výskum vplyvu pohybu lúča na vlastnosti prievarov duplexných ocelí vyhotovených laserom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marek Bella
Zváranie titánu a jeho zliatin lúčovými technológiami
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Beťková
Vplyv parametrov laserového zvárania na koróznu odolnosť zvarových spojov nehrdzavejúcich bórom legovaných austenitických ocelí
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bučka
Štúdium vlastností návarov vytvorených oblúkovými technológiami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Bulant
Prehľad prídavných materiálov na tvorbu laserových vrstiev odolných voči opotrebeniu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Čapla
Hodnotenie kvality návarov na základe posudzovania hrúbky, rovnomernosti a celistvosti
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. František Dikácz
Prehľad práškových prídavných materiálov pre laserové technológie navárania
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Dikácz
Vhodnosť technológie laserového navárania pre tvorbu kompozitných vrstiev odolných voči abrazívnemu opotrebeniu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Fridrich
Overenie tvaru a veľkosti reálnych nehomogenít nameraných nedeštruktívnou metódou vírivých prúdov na rúrkach parogenerátorov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Gažo
Študium vrstiev odolných voči abrazívnemu opotrebeniu v závislosti od použitej technológie ich tvorby
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Harsányiová
Výskum zvárania korózievzdornej ocele a Cu laserovým lúčom
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Haško
Vplyv ochrannej atmosféry na vybrané vlastnosti prietavov duplexných ocelí vyhotovených laserovým lúčom
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hlísta
Štúdium vlastností zvarových spojov vyhotovených zo superduplexných ocelí zváraním laserom v zmesi ochranných plynov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Radoslav Chlapečka
Overenie technológie zvárania plnenou elektródou pri výrobe oceľových väzníkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Radoslav Chlapečka
Overenie technológie zvárania plnenou elektródou pri výrobe oceľových väzníkov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Rastislav Jalakša
Návrh systému pre ultrazvukové mechanizované skúšanie austenitických zvarov technikou Phased Array
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tomáš Kelemen
Návrh technológie zvárania sieťoviny z tenkých drôtov
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Kolenič
Štúdium vybraných vlastností kompozitných návarov s globulárnym WC.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Kovačocy
Vplyv parametrov navárania na životnosť kovacieho nástroja po jeho renovácii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kozár
Návrh parametrov zvárania zliatiny INCONEL elektrónovým lúčom
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Lipár
Návrh parametrov zvárania Ni a Ti laserovým lúčom
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Mikinič
Tvorba vrstiev odolných voči opotrebeniu technológiou laserového nanášania
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Minárech
Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutej renovačnej technológie na jej životnosť vo výrobe
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Minárech
Návrh modelu sklárskej formy a jej implementácia vo výrobe
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Mužila
Štúdium vplyvu parametrov zvárania na celistvosť zvarových spojov vyhotovených z Ti zliatiny laserovým lúčom
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Procházka
Návrh technológie zvárania niklu laserovým lúčom
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Silvia Revesová, PhD.
Štúdium mechanizmov abrazívneho opotrebenia návarov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Rogel
Vyhodnotenie prievarov duplexných ocelí vyhotovených technológiou zvárania elektrónovým lúčom pri rôznej fokusácii lúča
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Seneši
Kontrola kvality návarov pomocou NDT metód
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Seneši
Štúdium vlastností súčiastky vytvorenej technológiou aditívnej výroby
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Terézia Sobotová
Porovnanie moderných a konvenčných spôsobov navárania z hľadiska zmeny vnútornej štruktúry materiálu.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Henrietta Szabóová
Analýza metódy zvárania korózievzdornej ocele s meďou laserovým lúčom
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Szewczyk
Porovnanie konvenčných metód navárania s modernými technológiami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Štibrányi
Hodnotenie povrchu kompozitných vrstiev odolných voči opotrebeniu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Vajová
Merania hrúbky stien potrubí parovodov ultrazvukovou metódou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Vranková
Vplyv parametrov zvárania diskovým laserom na vybrané vlastnosti zvarových spojov z koróziivzdornej duplexnej ocele
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Veronika Vranková
Vplyv parametrov zvárania diskovým laserom na výsledné vlastnosti koróziivzdornej duplexnej ocele
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Vyskočová
Štúdium laserových návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná