Apr 1, 2020   4:24 a.m. Hugo
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Identification number: 2771
University e-mail: peter.pokorny [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)
Institute chief official - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Bačová
Kinematika obrábacích strojov
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Bačová
Rectification of cutting tool
April 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. René Badinka
Návrh stratégie pohybu nástroja pre výrobu hranatých otvorov
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Balážik
Grafická simulácia CNC obrábacieho procesu
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Balla
CA systémy pre zisťovanie deformácií
May 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Balla
Návrh a výroba modelu elektronickej gitary
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mikuláš Barbušin
Deformačný proces v koreni triesky pri sústružení
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Barták
Vplyv CAM stratégií 3D frézovania na dosahované rozmery plôch
December 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bartošek
Nové technológie vo výučbe a ich aplikácia na KOM
May 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Bašovská
Návrh a výroba endoprotézy bedrového kĺbu
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Bašovská
Návrh modelu bedrového kĺbu
June 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Stanislav Benčat
Grafická simulácia rezných síl pri frézovaní
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Miloš Bitter
Production of parts through 3D metal printing
May 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petra Bodišová, PhD.
Výskum napätí a deformačného stavu v procese obrábania
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Bol
Skúmanie rezných síl pri päťosovom frézovaní
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Boor
Connecting rod design and production
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Braniš
Computer Aided Quality
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Brecko
Vhodnosť stratégií frézovania pre rôzne typy plôch
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bunčiak
Modelovanie sústružníckych a vŕtacích nástrojov
June 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Buranský, PhD.
Softvér pre výučbu CNC frézovania
May 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zsolt Czibor
Návrh a výroba úložného systému pre upínače nástrojov
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Čižmárik
Surface treatment of cutting tools
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Denko
Design and production of parts using 3D metal printing
April 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Ďurčík
Stratégie frézovania a dosahovaná zhoda tvaru
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Dzíbela
Racionalizácia výroby nástrojov a foriem
December 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Fábik
Vplyv geometrie rezného nástroja na kvalitu obrobeného povrchu
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Filo
Vybrané aspekty kopírovacieho frézovania
December 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Fodora
Trends in machining, machine tools and their programming
May 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Frankovič
Výroba stopkových nástrojov brúsením
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Gábrš
Life cycle of parts
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Gáplovská
Príspevok do teórie kopírovacieho frézovania
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Goliáš
Automation of machine tools
May 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Dominik Goliáš
Automatizácia obrábacích strojov
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Vladimír Gregor
Deformačný proces v koreni triesky pri vŕtaní
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Gregor
High-speed machining of aluminum alloy
April 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Grísa
Využitie makier v systéme PowerMILL
June 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emil Gubriansky
Svetové trendy v technológii obrábania
June 2008Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Györi
Drsnosť povrchu na tvarových plochách
May 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kevin Habšuda
The geometry measuring of cutting tools
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lukáš Hanuliak
Design and implementation of gearbox for drag equipment
April 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Havaš
Digitalizácia obrábaných modelov
May 2007Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Híreš
Využitie pokrokových metód modelovania frézovacích nástrojov
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Hlušková
Návrh výroby súčiastky v podmienkach firmy Kovoobrábanie CNC - Roman Fekeč
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslav Hodáň
Stratégie viacosového obrábania
May 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Hodulík
Počítačová podpora výučby teórie obrábania
May 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Hodulík
Upínanie obrobkov a rezných nástrojov
June 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Hudec
Možnosti programovania dráh pre výrobu hranatých otvorov
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Hudec
Návrh stratégie pohybu nástroja pre výrobu hranatých otvorov
May 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Chovanec
Kvalita obrobených plôch pri 4D a 5D frézovaní
June 2009Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Chovanec
3D softwary využívané na Katedre obrábania a montáže
June 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Jedinák
Increasing the life of cutting tools
May 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Jedinák
Increasing the life of the cutting material
April 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. René Jurkovský
Mechanické vlastnosti nových materiálov výliskov
May 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. René Jurkovský
Možnosti obnovy rezných vlastností nástrojov
May 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Karaivanov
Svetové trendy v obrábaní foriem
June 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rudolf Kašuba
CA systémy pre výrobu a kontrolu strojárskych súčiastok
June 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Abdul Wali Khvaja
Návrh formy pre rám okuliarov
May 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kočitý
Rezné sily pri 5 - osovom frézovaní
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kollár
Chvenie v procese 5 - osového frézovania
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Kormúth
Design and manufacture of a milling tool
May 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Kováčik
CAM stratégie frézovania a kvalita frézovaných plôch
May 2009Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dušan Kresáň
Parametrizácia a asociativita tvarovo podobných komponentov vo firme EMT Púchov s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michaela Kritikos, PhD.
Sústruženie kalených ocelí progresívnymi nástrojmi Wiper
May 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrej Kubek
Opotrebovanie a trvanlivosť frézovacích nástrojov v závislosti od použitej CAM stratégie
July 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrik Kubek
Design and simulation of tool production in CAD / CAM
May 2020Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kubošek
Kombinované metódy obrábania
June 2010Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kubovič
Software pre výučbu programovania CNC strojov
June 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Kuchár
Databáza parametrov 5-osových obrábacích strojov
May 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Lacko
Vŕtanie priebežných otvorov do profilov zábradlia
December 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Lisinovič
Adaptívne riadenie CNC stroja v systéme Heidenhain
June 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Líška
Utilization of CA technologies for selected shape-complex product
April 2020Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Líšková, PhD.
Vplyv CAM stratégií na presnosť rozmeru a tvaru tvarových plôch
September 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Lupták
Vyrobiteľnosť tvarovo zložitých plôch
June 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Majerčík
Deformačný proces v koreni triesky
May 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Majerník
Automatizovaná tvorba CNC programov v systéme PowerMILL
June 2011Displaying the final thesis
76.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Malík
Súvislosť stratégie obrábania a stratégie merania súčiastok
May 2017Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrian Marek
Influence of technology improving tool life to wear
April 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Masár
Simulation of technological processes
May 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Mašek
Cost of production and price of the product
April 2018Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Melicher
Stratégie obrábania pre 5 osové obrábacie centrá
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Meliš
Design and manufacturing of rock-climbing boards
May 2019Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Mičko
Rektifikácia rezných hrán stopkových nástrojov
May 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mihálik
Počítačové modelovanie výrobných strojov a zariadení
June 2011Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mihálik
Pokročilé metódy modelovania obrábacích strojov
May 2013Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Miklovič
Návrh a výroba upínačov nástrojov pre frézovacie stroje
May 2013Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Miklovič
Opotrebovanie rezného nástroja pri viacosovom obrábaní
May 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Mikoláš, PhD.
Stratégie frézovania
May 2009Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mikula
Deformačný proces v koreni triesky pri frézovaní
May 2017Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Mikula
Výroba tenkostenných súčiastok v praxi
May 2015Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bohuslava Mikulová
Technické výpočty v obrábaní
June 2009Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohuslava Mikulová
Vplyv stratégií frézovania na vybrané charakteristiky rezného procesu
May 2011Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Bohuslava Mikulová
Výskum pôsobenia rezných síl v procese 5 - osového frézovania
August 2014Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Minárik
Rectification of cutting tools
May 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Mitasová
Návrh pamätnej mince s využitím software ArtCam.
May 2007Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Molnár
Nové koncepty obrábacích strojov
May 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Novák
Vplyv vyváženia držiakov nástrojov na rezný proces
May 2011Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Ostrolucký
Návrh a výroba súčiastky pre 5 osové frézovanie
May 2010Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Ostrolucký
Riadiace systémy CNC strojov a ich programovanie
June 2008Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Otočková
Opotrebovanie nástrojov v procese 5 - osového frézovania
May 2011Displaying the final thesis
100.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Boris Pätoprstý
Vplyv geometrie rezného nástroja na jeho opotrebovanie
May 2022Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Petrík
Deformačný proces v koreni triesky pri vŕtaní
May 2017Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Pogač
Obrábanie tenkostenných súčiastok frézovaním
December 2008Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Pollák
Software pre výučbu a skúšanie technológie obrábania
December 2007Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Pročka
Analýza výrobných možností viacosového frézovania
June 2008Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roland Rendek
Presnosť CAD modelov
May 2016Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Rybárik
Durability of cutting tools
April 2018Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Schottert
Adaptívne riadenie CNC strojov
June 2010Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Sobota
Programovanie špeciálnych cyklov a funkcií frézovania
May 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sobota
Skúmanie závislosti presnosti CAD modelu a CAM dát od výslednej kvality obrábanej plochy
May 2016Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Stano
Analýza deformačného procesu v koreni triesky
May 2014Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Strečanský
Návrh hybridného energetického systému pre Centrum excelentnosti
May 2012Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Šaur
Mapa typov tvarových plôch vyrobiteľných obrábaním
May 2008Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Ševčík
Vplyv geometrie rezného nástroja na rezné sily pri vŕtaní
May 2016Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Klasifikácia strojárskych súčiastok z pohľadu ich výroby na CNC strojoch
May 2013Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Klasifikácia súčiastok z pohľadu CNC obrábania
May 2010Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Šimo
Opotrebovanie boridovaných rezných nástrojov
May 2013Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenek Škorvánek
Trendy chladenia nástrojov pri obrábaní
June 2007Displaying the final thesis
118.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kamil Šoltýs
Additive systems and 3D printing automation
May 2020Displaying the final thesis
119.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Švrček
Restoration of cutting properties
May 2019Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Tankovič
Štruktúry 5 - osových frézovacích strojov
June 2011Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Tománek
Algoritmizácia a programová podpora vybraných úloh z teórie obrábania
December 2008Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Tomaníček
Vplyv CAM stratégií na rezné sily pri frézovaní
May 2012Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Tomáš
Deformačný proces v koreni triesky pri frézovaní
May 2016Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Tóth
Využitie CAD - CAM systémov pre zdravotníctvo
June 2009Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Tóth
Závislosť opotrebovania rezného nástroja od stratégie obrábania
May 2014Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Uhrinec
Alternatívne riadiace systémy pre CNC stroje
June 2012Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Urbanovič
Vplyv boridovania na trvanlivosť závitníkov
May 2014Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Urban
Vyvažovanie držiakov nástrojov
June 2011Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samuel Valúch
CAM systémy pre výrobu stopkových rezných nástrojov
May 2015Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Valúch
Design and manufacture of drilling tools
April 2018Displaying the final thesis
131.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Samuel Valúch
Skúmanie vplyvu geometrie nástroja na rezné sily pri vŕtaní
May 2017Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Varačka
Klasifikácia súčiastok z pohľadu CNC výroby
May 2009Displaying the final thesis
133.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Večerová
Geometry of cutting tools
May 2020Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Veres
Stratégie frézovania tvarových plôch
May 2007Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Vlčan
Tvorba testovacieho modulu pre programovanie CNC strojov
May 2008Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Vydra
Závislosť rezných síl od stratégie obrábania
May 2014Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Zajac
Opotrebovanie v procese päťosového frézovania
May 2013Displaying the final thesis
138.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Rudolf Zaujec, PhD.
Opotrebovanie a trvanlivosť frézovacích nástrojov v závislosti od použitej CAM stratégie
May 2017Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Rudolf Zaujec, PhD.
Wear and tool life of milling tools depending on the CAM strategies
May 2018Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Závodný
Parametrické modelovanie a asociativita
June 2010Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Zboril
Výroba a ostrenie rezných nástrojov v systéme NUMROTO
May 2014Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Zelník
Návrh programu pre dispozičné riešenia strojárskych výrob
June 2011Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Zelník
Softvér pre simuláciu trieskového obrábania
May 2013Displaying the final thesis
144.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Zubáň
Rationalization of the milling production process
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress