11. 8. 2020  8:43 Zuzana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Identifikační číslo: 2785
Univerzitní e-mail: dagmar.caganova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
 
Externí spolupracovnice - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastizodpovedný riešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
2
 A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulationD. Cagáňová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ01.12.201431.12.2015
3
D. Cagáňová-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
23.06.2016
31.07.2021
4KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
5 Central European Knowledge Transfer and Higher Education SocietyŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastispoluriešiteľ01.12.201431.12.2015
6J. ŠujanováSOP Ľudské zdrojeriešiteľ01.10.2013
30.11.2015
7
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
garant29.05.2019
8D. Cagáňová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
9
 Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
H2020: LEIT: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie
spoluriešiteľ
01.01.2017
30.06.2020
10ERASMUS+garant
01.01.2016
31.12.2018
11
 CultOpen- rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízyD. Cagáňová
-- Iný medzinárodný --
zodpovedný riešiteľ
01.07.201701.07.2019
12
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
13
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
14D. Cagáňová
KEGA
zodpovedný riešiteľ za MTF
01.01.2018
31.12.2019
15
 Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGOD. Cagáňová
ERASMUS+
zodpovedný riešiteľ
01.01.201630.06.2017
16
 Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry
Interreg Danube Transnational Programme (DTP)
zodpovedný riešiteľ
01.09.201831.08.2019
17 Erasmus Mundus Joint Master DegreeD. Cagáňová
ERASMUS+
zodpovedný riešiteľ
30.09.201630.09.2017
18 Fair Future - for Appreciating Intercultural Relations: A policy Tool Kit for the Promotion of Intercultural Competence and Diversity Beliefs, Reduction of Discrimination and Integration of Migrants at the Labor MarketD. CagáňováMotivačný program STUgarant01.06.2020
31.12.2020
19 Fair Future - For Appreciating Intercultural Relations: A Policy Tool Kit for the Promotion of Intercultural Competence and Diversity Beliefs, Reduction of Discrimination and Integration of Migrants at the Labor MarketD. Cagáňová
H2020: SC6 - Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
garant
29.05.2019
20
 Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami regiónu V4D. Cagáňová-- Iný medzinárodný --zodpovedný riešiteľ
01.09.2013
30.06.2015
21D. Cagáňová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
22
 Changing structures and gender policies towards equality in universities and science systemD. CagáňováŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
23
D. Cagáňová
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
08.04.201631.12.2016
24
M. Čambál
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
25H. Hrablik Chovanová
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
26 Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesuP. Košťál
APVV - Bilaterálna spolupráca
spoluriešiteľ
29.05.2009
31.12.2010
27
7. rámcový program
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
28
 INNOVAT:Social Innovation for Youth Social EntrepreneurshipD. Cagáňová
ERASMUS+
zodpovedný riešiteľ01.12.2015
30.05.2017
29
-- Iný medzinárodný --
zodpovedný riešiteľ01.01.2013
31.12.2014
30
-- Iný medzinárodný --
zodpovedný riešiteľ
01.04.2009
31.03.2012
31
 Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvojaVEGA
spoluriešiteľ
01.01.200831.12.2010
32
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2016
30.06.2020
33J. ŠujanováVEGAspoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
34
J. Šujanová
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
35 Manuál inovatívnych pedagogických metód zameraných na rozvoj divergentných (kreatívnych) a konvergentných (logicko-kriteriálnych)aspektov kognitívnych schopností študentovKEGAspoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
36
 Medzinárodná spolupráca vzdelávacích a výskumných inštitúcií s dodávateľmi ako aj s ostatnými aktérmi pôsobiacimi v automobilovom priemysleJ. Peterka
Juhovýchodná Európa (SEE)
riešiteľ01.04.2009
31.03.2012
37 MentorNET - Podpora malých a stredných podnikov v dunajskom regióne pri generačných zmenách a nedostatku zručností pomocou mentorovacej sieteD. Cagáňová-- Iný medzinárodný --
zodpovedný riešiteľ
01.04.2018
31.03.2021
38
ERASMUS+
garant
01.12.201901.04.2020
39 Model kreatívneho manažérstva kvality ako perspektíva efektívneho prepojenia interných a externých procesov v rámci zabezpečovania kvality produktov a služieb v priemyselných podnikochR. NovákováVEGAspoluriešiteľ01.01.2018
31.12.2020
40A. PaulikováVEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
41 Návrh metodiky merania indexu pracovného komfortu priemyselnej prevádzky s orientáciou na kombináciu a rekombináciu faktorovA. Pauliková
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
42 Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&DD. CagáňováCOST
zodpovedný riešiteľ
01.01.2013
30.11.2017
43
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
44 Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0D. CagáňováVEGAzodpovedný riešiteľ
01.01.2019
31.12.2021
45
 Re-enhancining Entrepreneurship through Social innovative Training and Awareness Raising of Training needs-- Iný medzinárodný --
garant
01.01.2017
30.06.2019
46Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.01.201531.12.2018
47D. CagáňováH2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)
zodpovedný riešiteľ
08.04.2016
31.12.2016
48
International Visegrad Fund - Grant programs
zodpovedný riešiteľ
01.08.2017
31.08.2018
49D. Cagáňová
-- Iný medzinárodný --
zodpovedný riešiteľ
01.01.2014
31.12.2015
50
J. ŠujanováAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
51
ERASMUS+zodpovedný riešiteľ
01.07.2018
01.07.2019
52 Stimulating innovative interconnection of university education and research activities with automotive sector companies in Danube regionD. Cagáňová-- Iný medzinárodný --
zodpovedný riešiteľ
01.09.201628.02.2019
53D. Cagáňová
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
zodpovedný riešiteľ
01.12.2014
31.12.2015
54
 Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomikyJ. Šujanová
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201530.06.2019
55
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
56APVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.2016
30.06.2020
57 Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0APVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201730.06.2021
58
J. ŠujanováAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.201830.06.2022
59
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlgarant
01.09.2017
31.08.2018
60
 Teaching and research in advanced manufacturing
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
garant
01.09.2018
31.08.2020
61 Teaching and research in advanced manufacturingD. Cagáňová
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
garant
01.09.2018
31.08.2019
62
K. VelíšekVytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlzodpovedný riešiteľ01.09.201831.08.2019
63
K. Velíšek
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
zodpovedný riešiteľ
01.09.2017
31.08.2018
64 The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
garant
01.01.2020
31.12.2023
65
D. CagáňováERASMUS+garant
01.01.2016
31.12.2018
66
 TWINN 2018 - CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ08.04.2016
31.12.2016
67 Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnostiD. Cagáňová
APVV - Bilaterálna spolupráca
zodpovedný riešiteľ01.01.201631.12.2017
68D. Cagáňováinštitucionálny projektzodpovedný riešiteľ01.01.2016
31.12.2016
69
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
08.04.2016
31.12.2016
70
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201031.12.2011
71 Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe
KEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.201631.12.2017
72 Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxeD. Cagáňová
inštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2016
73 Výskum indikátorov udržateľnej vysokovýkonnej výrobyD. Cagáňová
APVV - Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2016
31.12.2017
74
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
75H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
zodpovedný riešiteľ
01.11.201701.11.2018
76 Waste and environmental challenge or an energy solutionH2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
spoluriešiteľ
01.12.201431.12.2015
77D. CagáňováŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastizodpovedný riešiteľ01.01.201531.12.2018
78KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválenýukončený neúspěšně
ukončený úspěšně