Jun 26, 2019   5:01 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eugen Belica, PhD.
Identification number: 2795
University e-mail: eugen.belica [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Čapkovič
Návrh vtokovej sústavy na figurálnu plastiku
June 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Čapkovič
Vplyv chemického zloženia na estetické vlastnosti a spracovateľnosť sochárskych bronzov
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Fojtlín
Návrh vtokovej sústavy pre drobnú figurálnu plastiku bez jadra
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Giertl
Návrh vtokovej sústavy a postupu povrchovej úpravy umeleckého odliatku figurálnej plastiky aplikovaním technológie presného liatia
August 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Gunár
Návrh výroby pamätnej medaily
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Juriga
Porovnanie súčiastok vyrábaných odlievaním a tvárnením
June 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kostelný
Porovnanie vyrobiteľných tvarov výrobkov pri rôznych výrobných technológiách
June 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kostelný
Vplyv vodného súčiniteľa FZ na báze sadra-anhydrid s podielom mletého kremeňa na tvrdosť a pevnosť v strihu
August 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Kozej
Spôsoby výroby voskového modelu figurálnej plastiky
June 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kupec, PhD.
Výroba modelového zariadenia zo silikónového kaučuku pre výrobu voskového modelu.
June 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Melicher
Použitie silikónového kaučuku na výrobu veľkoplošného modelu odliatku v technológii odlievania na vytaviteľný model
June 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Miškov
Využitie ekologických spojív v zlievarenstve.
June 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Škantár
Napeňovanie kovových pien
June 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Trokan
Vtrúseniny v odliatkoch a spôsoby eliminácie ich výskytu
June 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress