Jun 19, 2019   11:00 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eugen Belica, PhD.
Identification number: 2795
University e-mail: eugen.belica [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Foundry and Powder Metallurgy (UVTE MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Plaster-anhydride based moulding materials
Written by (author): Ing. Eugen Belica, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Murgaš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Formovacie zmesi na báze sadra-anhydrid
Summary:Pri hľadaní výplňovej zložky či ostriva do sadrového spojivového systému sa veľmi dobre osvedčil materiál použitých foriem po vhodnej mechanickej úprave. Pri metóde vytaviteľného voskového modelu je nevyhnutné vypaľovanie foriem pri teplote nad 400°C, kedy z bezvodého CaSO4 vzniká vo vode nerozpustný anhydrid II (Beta- CaSO4), ktorý je hlavnou zložkou pomaly tuhnúcich typov sadry. Pri vývoji zmesi sa postupne zvyšoval podiel anhydridu až na úroveň úplnej regenerovateľnosti sadrovej zmesi. V práci sa zisťovala závislosť tvrdosti a pevnosti zmesi v strihu od času vytvrdzovania zmesi 1 dielu sadry s 20 dielmi anhydridu a samotného anhydridu, kedy formovacia zmes pozostávala iba z mechanicky upraveného materiálu použitých foriem a vody. Jednotlivé zmesi sa líšili množstvom pridanej vody a to 0,6 l, 0,7 l a 0,8 l na 1 kg suchého substrátu. Výsledky ukázali, že i samotný anhydrid stuhne podobne ako hemihydrátové sadry, ale podstatne pomalšie. Formovacie zmesi boli vyvíjané pre umelecké zlievarenstvo s aplikovaním vytaviteľného voskového modelu, kde podstatne dlhší čas vytvrdzovania nie je prekážkou, ale naopak istou výhodou. Zmesi sú mimoriadne odolné voči tvorbe prasklín pri sušení a vypaľovaní foriem.
Key words:sadrové spojivo, vytaviteľný voskový model, anhydrid, anhydrid, regenerovateľnosť, hymihidráty sadry

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited